Meer belastinginkomst Duitse gemeenten

| 20 oktober 2008

De Duitse regeringscoalitie heeft een verrassend nieuw akkoord bereikt over de verdeling van de vennootschapsbelasting (Gewerbesteuer) over de gemeenten. De plaats van het windpark is vaak niet delfde als de vestigingsplaats van de onderneming. 

Als gevolg van gerechterlijke uitspraken was er al enige tijd sprake van dat sommige gemeenten helemaal geen belastinginkomsten van een windpark ontvingen en vaak was de verdeling 50:50 tussen de gemeente waar het windpark staat en de plaats van vestiging van de onderneming.

Voor veel gemeenten onvoldoende stimulans om aan locatieontwikkeling en vergunningen te werken. De BWE drong er op aan om relatief meer inkomsten te laten toekomen aan de gemeente waar het windpark staat. Die moet er tenslotte tegenaan kijken en de inkomsten maken het voor bewoners makkelijker een windpark te accepteren. (In Nederland wordt dat al gauw “omkopen” genoemd maar in Duitsland gaat het om een redelijke verdeling van lasten en lusten).

De SPD-CDU coalitie heeft nu besloten om 70% toe te laten komen aan de gemeente van het windpark en 30% aan de gemeente waar de onderneming is gevestigd. Alleen als beide gemeenten het er over eens zijn, mag van deze verdeling afgeweken worden. De regeling moet in 2009 van kracht worden.

Category: Kosten en Baten

Reacties zijn gesloten.