Meer werk voor vrouwen in de energiesector bestrijdt tegelijkertijd energiearmoede

| 20 april 2023
De energiesector is genderblind en dat moet veranderen. Er ligt een enorme kans voor een dubbelslag: het tegengaan van de arbeidsmarktkrapte in de energiesector én tegelijkertijd het bestrijden van energiearmoede onder vrouwen. Want in 1 op 5 gezinnen die te maken hebben met energiearmoede is een vrouw de kostwinner én de arbeidsparticipatie van vrouwen in de sector is amper 15%.

Platform Talent voor Technologie heeft – op verzoek van Topsector Energie – 75inQ gevraagd onderzoek te doen naar dit onderwerp en met een aanpak te komen. In het onderzoek zijn -op basis van deskstudie en gesprekken met diverse stakeholders – de twee werelden bij elkaar gebracht en aanbevelingen gegeven voor het doorbreken van deze blindheid. Daarbij moet de sector leren van de -schaarse- goede voorbeelden.

Marsha Wagner, directeur Human Capital van de Topsector Energie: “De arbeidsmarktkrapte is gigantisch en langdurig; het is nu alle hens aan dek om ook vrouwen te helpen duurzaam werk te vinden in de energiesector. Daarom vinden wij het initiatief van Wijk Energie Werkt Rotterdam ook zo interessant, want zij laten zien dat het wel kan door veel meer aandacht te geven aan learning on the job; door het hele bedrijf. Het is essentieel dat iedereen goed kennisneemt van dit soort goede aanpakken”.

Vrouwen in energiearmoede

Door de hoge energieprijzen groeit de groep mensen in energiearmoede. Vrouwen in de werkzame leeftijd zijn oververtegenwoordigd binnen deze groep. 1 op de 5 huishoudens in energiearmoede heeft een combinatie van een laag inkomen met 1) een hoger energieverbruik door een slecht geïsoleerde (huur)woning en 2) een woonsituatie waarin huisgenoten extra zorg vragen. Vaak zijn deze huishoudens eenoudergezinnen met een vrouwelijke hoofdkostwinner. Daarnaast wordt onbetaalde arbeid (zoals zorgtaken) nog altijd vaker door vrouwen gedaan.

Wel genoemd, niet geworven

Een overgroot deel van de functies in de energiesector zijn op fulltime-basis en de werkcultuur is gedomineerd door mannen. Flexibiliteit en ruimte voor training of herscholing ontbreekt. Vaak worden vrouwen wel als een potentiële nieuwe doelgroep genoemd, maar in werkelijkheid leidt dit niet tot meer instroom én behoud van vrouwen. Bovendien, de vele interventies en overheidscampagnes ten spijt, een divers beeld van kandidaten die in potentie de vacatures kunnen opvullen ontbreekt bij veel bedrijven. Instroom vanuit net afgestudeerde jonge vrouwen blijft daardoor zeer beperkt.

Hoe op te lossen?

Om zowel de energietransitie te versnellen, de nijpende arbeidstekorten aan te pakken als de groeiende armoede onder vrouwen te bestrijden is het belangrijk dat vraag en aanbod goed op elkaar aan gaan sluiten. Uit het onderzoek blijk dat deze aansluiting alleen werkt wanneer bedrijven open staan voor de behoeften van verschillende doelgroepen. Het onderzoek komt daarom met zes concrete aanbevelingen:
1. Erkenning en aanspreken nieuwe groepen
2. Transformatie naar inclusieve sectoren
3. Gerichte aanpakken naar werk
4. Bestaanszekerheid voorop bij aanpak energiearmoede met aandacht voor financiële knelpunten
5. Investeringen in begeleiding bij lokale en kleinschalige aanpakken
6. Integratie sociale en technische visie op de energietransitie

De energiesector biedt met het brede scala aan functies mogelijkheden voor vrouwen met een diversiteit aan diploma’s en disciplines om aan de slag te gaan. Ook niet-technisch geschoolde vrouwen kunnen vacatures vervullen in de energiesector. Dit vraagt om maatwerk per bedrijf.

De vaak onbewuste genderblindheid zit bedrijven in de weg om te veranderen en hun bedrijven werkelijk aantrekkelijk te maken voor vrouwen. Om hier naar te handelen moet ook echt wezenlijk anders gewerkt gaan worden in bedrijven, met o.a. loopbaanbegeleiding of secundaire arbeidsvoorwaarden die meer rekening houden met de wens tot flexibele werktijden etc.

Beatrice Boots van Platform Talent voor Technologie: “Wij gaan de uitkomsten ook meenemen in verdere aanpakken met het (beroeps)onderwijs. Jongeren hebben baat bij meer concrete voorbeelden van banen en beroepen in de snel veranderende energiesector om ze te overtuigen dat ze aanverwante studies kunnen kiezen. We moeten jongeren al vroeg hiermee laten kennismaken, samen met de energiebedrijven ”.

Good Practice

Een voorbeeld van een succesvolle aanpak op alle drie de fronten is Wijk Energie Werkt22, een sociale onderneming die buurtbewoners opleidt op, zodat zij via het wijkbedrijf Wijk Energie Werkt aan het werk kunnen. Deze onderneming biedt lokaal betaald werk waarbij deelnemers in samenspraak met toekomstige werkgevers opgeleid worden en tijdens het werk doorleren. Binnen het programma van Wijk Energie Werkt is aandacht voor en begeleiding bij het aanpakken van multi-problematiek rondom armoede.

beluister hier het interview op BNR met Anouk Creusen van 75inQ.

—————–

Op 17 november organiseert Blue Green Feather (uitgever van Windenergie-nieuws.nl) samen met 75INQ, Martine Witteveen en Brandmarion het Women in Energy evenement in Den Haag.

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.