Mercedes-Benz plant windpark om in deel eigen energieverbruik in Duitsland te voorzien

| 20 september 2022

Mercedes-Benz is van plan op zijn testbaan in Papenburg, Noord-Duitsland, een windpark te bouwen met een vermogen van meer dan 100 MW. Hiermee wil de autobouwer meer dan 15 procent van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van Mercedes-Benz Group AG in Duitsland dekken.

Mercedes-Benz streeft tegen het midden van het decennium een dubbelcijferig aantal windturbines te plaatsen. Daarnaast heeft het bedrijf ook een langlopende stroomafnameovereenkomst met een partner in de planning. Ook de grootschalige installatie van fotovoltaïsche systemen op het terrein van ongeveer 800 hectare wordt onderzocht. De projectplannen en een ecologische effectbeoordeling zullen in nauwe samenwerking met de plaatselijke autoriteiten en belanghebbenden worden uitgevoerd.

De gerichte uitbreiding van hernieuwbare energie op eigen locaties is een integraal onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van Mercedes-Benz. Sinds dit jaar is de productie in de fabrieken van de onderneming CO₂-neutraal. Het bedrijf streeft om in 2030 meer dan 70 procent van de energiebehoefte in de productie met hernieuwbare energiebronnen te dekken. Het bedrijf richt zich hiervoor op de uitbreiding van zonne- en windenergie op de eigen locaties en door het afsluiten van verdere overeenkomstige stroomafnameovereenkomsten. Tegen 2025 zal Mercedes-Benz een bedrag van ’triple digit’- miljoen euro investeren in de uitbreiding van de installatie van fotovoltaïsche systemen.

Het doel van de onderneming is om de CO₂-uitstoot per personenauto over de gehele levenscyclus tegen het einde van dit decennium ten minste te halveren ten opzichte van 2020. De belangrijkste hefbomen hiervoor zijn de elektrificatie van het wagenpark, het opladen met groene stroom, de verbetering van de batterijtechnologie en het uitgebreide gebruik van gerecycleerde materialen en hernieuwbare energieën bij de productie. Bron: Mercedes-Benz

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.