Molens in Noord?

| 20 december 2011
bron: ANP

Noord gaat de komende periode onderzoeken of aan de westkant van Noord (langs de Noorder IJplas en bedrijventerrein Cornelis Douwes) hoeveel en hoe groot de windmolens moeten worden. Deze locatie is het meest geschikt.

Een andere mogelijkheid is het bouwen langs de A10. De turbines bij het Noorder Ijplas en Cornelis Douwesterrein zijn sneller te realiseren.

Een derde mogelijkheid, langs de Ring A10, wordt in een later stadium bekeken. ‘We denken de turbines bij de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein sneller kunnen realiseren,’ zegt stadsdeelbestuurder Kees Diepeveen (Milieu).

Volgens Diepeveen kan dat ‘een mooi markeringspunt aan de rand van de stad’ worden. ‘Maar het gaat natuurlijk om het opwekken van duurzame energie. Met windmolens op land is dat economisch het meest rendabel.’

Het stadsdeel wil in 2015 al tussen de twintig en veertig procent van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik op het eigen grondgebied duurzaam opwekken. De vraag is of dat lukt, vanwege de lange procedures die nodig zijn om de turbines te plaatsen.

Toch loopt Noord vooruit op de ‘stedelijke windvisie’ die wethouder Maarten van Poelgeest eind januari ontvouwt. De duurzame energieplannen in Noord kwamen een paar jaar geleden in een stroomversnelling toen een groep bewoners met het initiatief kwam voor het lokale energiebedrijf Onze Energie.

De gedachte is dat bewoners van Noord een aandeel kunnen kopen waarmee zij profiteren van lage prijzen van de windenergie die wordt opgewekt in hun directe omgeving. Eind 2013 is duidelijk of de windmolens er komen.

Category: Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.