Natuurinclusief bouwen van windparken

| 20 april 2020

© WUR

Ingenieursbedrijf Witteveen+Bos en Wageningen Marine Research hebben samen in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een catalogus ontwikkeld met ontwerp-opties voor het natuurinclusief ontwerpen van windparken.

In 2030 zal er ongeveer voor 11 gigawatt aan windmolenparken in de Nederlandse Noordzee opgesteld staan. Dit zet druk op het ecosysteem. Vergunninghouders van offshore wind ontwikkelzones moeten van de overheid maatregelen nemen die natuurontwikkeling stimuleren, met name voor de van nature in de Noordzee voorkomende soorten. Dit zou kunnen door door slimme aanpassingen aan het ontwerp van offshore-infrastructuur toe te voegen.

In de catalogus zijn relevante natuurinclusieve ontwerp-opties te vinden op doelsoort, verwachte bouwkosten en mogelijke leveranciers en fabrikanten.

Industry proofing
Voor de keuze van de ontwerpen is gekeken naar bestaande ontwerpen op de internationale markt die geschikt kunnen zijn voor de Noordzee en is de offshore windindustrie zelf geconsulteerd. Uit de gesprekken met de industrie kwam naar voren dat het niet haalbaar zou zijn om constructies toe te voegen aan de windturbinepaal zelf op dit moment maar dat het voor transformatorstations minder problemen opleveren. In de catalogus staat een overzicht van de verschillende stappen om natuurinclusieve maatregelen op te nemen in het ontwerp van offshore-infrastructuur, rekening houdend met de taak die de offshore windindustrie heeft om de productie te optimaliseren en de kosten omlaag te brengen.

Vishotels en optimale erosiebescherming
Bij het onderzoek is met name gekeken naar maatregelen voor inheemse soorten die onder druk staan, zoals de kabeljauw (Gadus morhua) en de platte oester (Ostrea edulis), en waarbij tegelijk ook veel andere soorten van de maatregelen kunnen profiteren. Daarnaast komen een aantal commerciële soorten aan bod, zoals de Noordzeekrab (Cancer pagurus) en de Europese zeekreeft (Homarus gammarus). Voor elke natuurinclusieve ontwerp-optie zijn de bouwkosten berekend.

De opties in de catalogus zijn ingedeeld in drie verschillende categorieën. De eerste categorie is gericht op uitbreidingsopties. Een voorbeeld: vishotels, bestaande uit een stalen kooi die aan de onderwaterfundering van het transformatorstation kan worden bevestigd. De tweede categorie bestaat uit geoptimaliseerde erosiebescherming. Hiervoor kwamen de ecologen met elf opties. Een daarvan is een aangepaste erosiebescherming met grote en kleine stenen waartussen kabeljauw, en desgewenst ook krabben en kreeften kunnen schuilen. Andere opties zijn kunstmatige riffen, habitatpijpen of oesterkorven die op de erosiebescherming kunnen worden geplaatst. De derde categorie bestaat uit geoptimaliseerde kabelbescherming, zoals betonnen matrassen met natuurvriendelijker beton en complexe structuren.

Momenteel is niet bekend wat het natuurversterkend effect van natuurinclusieve ontwerp-opties op het ecosysteem precies is. Volgens Wageningen Marine Research zou het daarom nog wel verstandig zijn om ook een goed monitoringprogramma op te zetten zodra er natuurinclusieve maatregelen zijn genomen zodat het ontwerp verbeterd kan worden en tot een nieuwe standaard in de offshore-industrie kan worden.

 

 

Tags: , , , , ,

Category: Offshore Windparken

Reacties zijn gesloten.