Nederland realiseert 4,5 GW offshore winddoelstelling met windpark Hollandse Kust Noord

| 20 december 2023

Op 20 december is het offshore windpark Hollandse Kust Noord operationeel geworden. Nu kan de overdrachtsfase van start en voegt CrossWind, een samenwerking van Shell en Eneco, 759 MW aan duurzame energie toe aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Met de oplevering van Hollandse Kust Noord realiseert Nederland zijn doelstelling van ruim 4,5 GW wind op zee voor het einde van 2023.

© MatZwart

CrossWind heeft met Hollandse Kust Noord, gelegen op 18,5 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee, een subsidievrij windpark gebouwd dat met haar 69 SiemensGamesa 11 MW windturbines naar verwachting minimaal 3,3 TWh aan elektriciteit voor de Nederlandse kust zal produceren. Dit komt overeen met 2,8 procent van de nationale elektriciteitsbehoefte. Samen met andere windparken op zee, waaronder Borssele en Hollandse Kust Zuid, voorzien we momenteel in 15,8 procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Een doel dat ruim 10 jaar geleden werd afgesproken in het Nederlandse Energieakkoord in de Routekaart 2023.

Aandacht voor mens, natuur en milieu

Nederland heeft een unieke aanpak als het gaat om wind op zee, met aandacht voor mens, natuur en milieu. In de offshore windpark tenders en uitvoering wordt steeds meer rekening gehouden met innovatie en ecologische aspecten, zoals bijvoorbeeld beschermende maatregelen voor vogels en specifieke technieken om de impact voor het zeeleven te beperken.

Groei in efficiëntie windparken

Goede coördinatie heeft de ontwikkeling van windparken in afgelopen 10 jaar aanzienlijk versneld, waardoor gestandaardiseerde aansluitsystemen mogelijk werden. De realisatiefase na de gunning van windparken op zee is in de afgelopen jaren flink verkort, van 7 tot 10 jaar naar 3 tot 4 jaar. Eén van de pijlers van deze efficiëntieslag is het Nederlandse ‘onestop-shop’-principe voor de tenders voor windparken op zee. Dit betekent dat een projectontwikkelaar van windparken op zee voor alle informatie en vergunningen terecht kan bij de Rijksoverheid, waardoor de risico’s en kosten voorafgaand aan aanbestedingen zijn verminderd. Dit heeft geleid tot een verbeterde efficiëntie in aansluiting op zowel het hoogspanningsnet als de platformen op zee.

Samenwerking

Het succesvol realiseren van de Nederlandse wind-op-zee doelen was alleen mogelijk dankzij goede samenwerking tussen windparkontwikkelaars, overheid, leveranciers, NGO’s en talloze andere betrokken partijen. Ondanks uitdagingen in bijvoorbeeld de toeleveringsketen, liggen er ook talrijke kansen om de succesvolle aanpak verder uit te rollen. Nederland heeft bewezen dat het mogelijk is. Zo zijn op dit moment al weer twee windparken in ontwikkeling.

“Ons gedachtegoed is: ’We deliver, we innovate, we share’, en dat hebben we ook gedaan. Ik ben trots op het team en alle partners waarmee we dit windpark in recordtempo veilig hebben ontwikkeld. We kijken ernaar uit om de innovaties binnen het park te realiseren die toekomstige windparken gaan helpen altijd elektriciteit te leveren, ook als de wind niet waait. En deze kennis te delen om de energietransitie te versnellen.” – Tjalling de Bruin, directeur CrossWind

“De oplevering van windpark Hollandse Kust Noord markeert een hoogtepunt in de Nederlandse en Europese windindustrie. Met 10 jaar wind op zee hebben we in Nederland flinke stappen gezet met natuurgerichte en technische innovaties, zijn de kosten omlaag gegaan en zijn we steeds efficiënter gaan werken. Daar mogen we trots op zijn.” – Rob Jetten, demissionair Minister voor Klimaat en Energie

“Dit enorme infrastructuur project is veilig, binnen planning en budget opgeleverd. Het plan voor de Routekaart 2023 is daarmee van A tot Z uitgevoerd zoals het is bedacht, waarbij iedere partij vanuit zijn eigen expertise heeft kunnen zorgen voor versnelling en kostenverlagingen voor wind op zee. Die ervaring nemen we al volop mee in de aansluiting van de nieuwe windparken die onderdeel zijn van de volgende Routekaart voor 2030.” – Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore bij TenneT

“De oplevering van Hollandse Kust Noord is een significante mijlpaal voor Nederland. Dit succes onderstreept niet alleen de effectiviteit van onze aanpak, maar toont ook aan dat samenwerking en innovatie cruciaal zijn om ambitieuze doelen te bereiken. Het biedt een solide basis om de komende jaren op voort te bouwen en onze inzet voor duurzame energie verder te versterken.” – Jan Vos, voorzitter NWEA

2024: grootste tenderronde van Nederland tot nu toe

Eind februari 2024 gaan de eerstvolgende tenders voor windenergie op zee open. Het gaat om windenergiegebied IJmuiden Ver, kavels Alpha en Beta. Het is het grootste windenergiegebied van Nederland. De kavels zijn samen in één keer goed voor 4 GW. De windparken komen op ruim zestig kilometer van de Nederlandse kust te liggen, ter hoogte van IJmuiden. Het is de verwachting dat ze in 2029 en 2030 in gebruik worden genomen.

Volgende week publiceert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de definitieve tenderregelingen en de definitieve kavelbesluiten. Ook publiceert het ministerie een aangepaste ‘uitvoeringsregeling windenergie op zee’ om ervoor te zorgen dat bij de vergunningsprocedure nog meer rekening gehouden kan worden met veiligheid. De tenders bestaan uit een zogenoemde vergelijkende toets met aanvullend een financieel bod. Deze methode is ook in de tenders voor Hollandse Kust (west) toegepast. Ecologie en inpassing van de geproduceerde elektriciteit in het energiesysteem zijn belangrijke punten in de tenders; de overheid wil hiermee oplossingsgerichte en innovatieve biedingen stimuleren. Eind 2031 wil Nederland ongeveer 21 GW aan opgesteld vermogen windenergie op zee behalen. Bron: CrossWind/Rijksoverheid

Tags: , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.