Netbeheerders doen beroep op ACM om meer rekening te houden met energietransitie

| 20 april 2021

De ACM heeft op 19 april voorstellen gepubliceerd waarin staat hoe de tarieven van netbeheerders voor de komende jaren (van 2022 tot 2026) moeten worden vastgesteld. Volgens Netbeheer Nederland houdt ACM hierbij onvoldoende rekening met de oplopende investeringen die nu al voor hen nodig zijn om het beoogde klimaatneutrale energiesysteem in 2050 te kunnen realiseren. Netbeheer Nederland zal eind mei een zienswijze bij ACM aanleveren.

Voor de netbeheerders zijn de door ACM gepubliceerde voorstellen, de zogenaamde ontwerp-methodebesluiten, belangrijke voorstellen. De tarieven van regionale netbeheerders worden echter momenteel nog steeds gebaseerd op een systeem dat ontworpen is voor de situatie van vóór de energietransitie, waarin een deel van de vergoedingen naar de toekomst wordt doorgeschoven.

Hier moet volgens de netbeheerders verandering in komen. De komende jaren zullen de investeringen voor de netbeheerders ten gevolge van de energietransitie namelijk fors stijgen. In de voorstellen wordt nog onvoldoende rekening gehouden met deze fors oplopende investeringen, wat kan leiden tot grote financiële uitdagingen voor netbeheerders.

Grootste investeringen vinden op korte termijn plaats

De grootste veranderingen om een energieneutraal klimaatsysteem te realiseren moeten de komende jaren al plaatsvinden. Het geïnstalleerd vermogen van energie uit weersafhankelijke bronnen stijgt tot 2030 bijvoorbeeld van 12 Gigawatt (GW) naar 43 GW. De drie grootste regionale netbeheerders (Liander, Stedin en Enexis Netbeheer) en de beheerder van het landelijke hoogspanningsnetwerk (TenneT) moeten daarom tot 2050 gezamenlijk al 102 miljard investeren in het elektriciteitsnet en de regionale gasnetten. Het geld is nodig voor de aanleg van hoogspanningsverbindingen, ondergrondse kabels en transformatorstations. Ook is vanaf de Noordzee en aan de kust grootschalig transport nodig van elektriciteit uit windparken op zee.

De jaarlijkse investeringen in het elektriciteitsnetwerk verdubbelen hiermee ten opzichte van de afgelopen tien jaar. Investeringen in de regionale gasnetten blijven tot 2030 constant en dalen daarna. Dit leidt tot financiële knelpunten bij de ombouw van het energiesysteem.

Uit een recent rapport ‘De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerders van PwC’, in opdracht van netbeheerders, blijkt dat de bestaande financieringsmogelijkheden onvoldoende zouden kunnen voorzien in de kosten die de energietransitie met zich meebrengt voor de netbeheerders.

Netbeheer Nederland heeft daarom met de ACM, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Financiën, de publieke aandeelhouders én netbeheerders geconcludeerd dat deze partijen gezamenlijk naar oplossingen moeten zoeken om de financierbaarheid van de infrastructuur te kunnen borgen. Een deel van deze oplossingen kan worden gevonden in de manier waarop tarieven worden vastgesteld.

Zienswijze

Netbeheer Nederland werkt momenteel aan een zienswijze waarin de ACM concreet wordt opgeroepen om de tariefregulering meer in overeenstemming te brengen met de actuele situatie van de energietransitie zoals ook al eerder bij gas is gebeurd. Deze zienswijze van Netbeheer Nederland zal eind mei bij de ACM worden ingeleverd. Bron: Netbeheer Nederland

Tags: , , , , , , , ,

Category: Electriciteit, Windenergie

Reacties zijn gesloten.