Nieuw rapport over circulariteit in de windindustrie

| 20 april 2021
Rapport over circulariteit

Decommissioning van een windturbine

Op vrijdag 16 april werd het rapport ‘The ideation process focussed on circular strategies in the wind industry’ gepresenteerd. In dit rapport is de huidige staat van circulariteit in de wind industrie beschreven en waar kansen liggen voor de industrie om op in te spelen in de komende jaren.

Het rapport werd door Sandor Gaastra (Ministerie van EZK) via Hans Timmers (NWEA), Giles Dickson (WindEurope) gereikt aan Kadri Simson, Europees commissaris voor energie (Zie de video).

Onshore en offshore windenergie speelt een cruciale rol in de duurzame energie-ambities van Europa. Gesteund door Europees en nationaal beleid, staat de windenergiesector voor de uitdaging om manieren te vinden om de capaciteit op te schalen en om bewust om te gaan met het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Met het Circular Economy Action Plan heeft de EU van een circulaire economie een essentiële bouwsteen van de Green Deal gemaakt.

Gezien de grote opkomst van windenergie en de grote hoeveelheid windturbines die binnenkort ontmanteld gaat worden is een snelle transformatie naar een circulaire industrie de komende jaren nodig. Niet alleen om duurzaam op te kunnen schalen maar ook om winst te kunnen halen uit de turbines die vrijkomen op het einde van hun levensduur.

Identificatie van kansen op het gebied van circulariteit

Het rapport beschrijft de resultaten van het Moonshot project Circulaire Windparken, in opdracht van Versnellingshuis Nederland Circulair! (een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland en het Groene Brein) en uitgevoerd door ECHT Community als onderdeel van de ‘Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het Moonshot project is gericht op het vinden van oplossingen voor het behouden van kritieke materialen van windparken, zowel in de vorm van componenten of materialen. Dit project kent drie fasen: Het uitwerken van circulaire strategieën en actieagenda-onderwerpen, uitwerken van concrete actieagenda’s en de uitvoering van die agenda’s. Dit rapport gaat in op de bevindingen van fase 1 en doet actiesuggesties voor fase 2.

Meer dan 100 partijen vanuit de hele waardeketen hebben bijgedragen aan het identificeren van actiepunten binnen circulariteit. Deze actiepunten zijn vertaald in 9 circulaire actieagenda thema’s/projecten (recover). Vanaf voorjaar 2021 gaan de actieagenda-projecten van start en beogen – vanaf fase 3 – de weg naar een circulaire windindustrie te versnellen. Bron: ECHT Community

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.