Nieuwe ronde innovatiemakelaarsregeling start 16 januari 2023

| 20 december 2022

Op maandag 16 januari 2023 opent de nieuwe ronde voor de innovatiemakelaarsregeling van de Topsector Energie. Het totaalbudget voor de subsidieregeling bedraagt € 100.000 en is bedoeld voor Mkb-ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem.

De subsidiebijdrage is beschikbaar voor innovatieve mkb-ondernemingen die tot het domein behoren van het TKI Energie & IndustrieTKI Nieuw GasTKI Wind op Zee of TKI Urban Energy. Met de regeling kan het mkb 80% van de kosten van de innovatiemakelaar vergoed krijgen met een maximum vergoeding van € 10.000 exclusief BTW. De regeling loopt tot en met 1 december 2023.

Innovatiemakelaar

Startups of scale-ups zijn vaak koploper in innovatie. Ze lopen regelmatig tegen uitdagingen aan omdat ze minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of over beperkte financiële middelen beschikken. Een innovatiemakelaar kan helpen.

Een ‘innovatiemakelaar’ biedt mkb-ondernemingen onder meer:

  • begeleiding en coaching bij het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie of de waarde propositie,
  • patentadvies, hulp bij de patent-uniekheidsonderzoek of kennisexploitatie,
  • begeleiding bij het ‘investor ready’ worden, het zoeken naar financiers of deal closing,
  • hulp bij het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/of kennisinstellingen.

Looptijd en budget

De regeling loopt van 16 januari 2023 t/m 1 december 2023. Het totaalbudget voor de subsidieregeling bedraagt € 100.000  In geval van overtekening van de regeling (op één en dezelfde dag) zal toewijzing verlopen via loting. Uitgesloten van de regeling is o.a. het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen (schrijven) van een subsidie-aanvraag of de inhuur van engineering-activiteiten. Bovendien zijn out of pocket-kosten uitgesloten zoals bijvoorbeeld kosten voor indiening van octrooien of reiskosten etc.

Lees de volledige voorwaarden voor de regeling op de website van Topsector Energie.

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.