Omgevingsvergunning Windpark Agro-Wind Reusel ter inzage

| 20 november 2019

Op 19 november is de omgevingsvergunning voor een windpark van 11 windturbines in het zuiden van Reusel in ontwerp ter inzage gelegd. Op 12 november 2019 had de gemeenteraad van de gemeente Reusel-De Mierden een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Het windpark, genaamd Windpark Agro-Wind Reusel, is een initiatief van de vereniging High Tech Agro Campus. De vereniging bestaat uit de 30 direct omwonenden binnen 900 meter van de beoogde locatie van de windmolens. Het gaat om zowel ondernemers als bewoners van het gebied. In maart 2019 heeft Agro-wind de aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het windpark.

De windmolens komen in lijnopstellingen aan beide zijden van het bosgebied de Peelse Heide / de grote cirkel, aan de Postelsedijk en aan de Strook (tegen de grens met buurgemeente Bladel). De netto productie van het aangevraagde project van de windturbines in Reusel-zuid is 178,7 GWh per jaar, wat neer komt op 51.057 huizen.

De inspraakperiode is 6 weken. Parallel aan de ter inzage termijn, zal de Commissie m.e.r. de MER toetsen. De Commissie koppelt in januari de bevindingen terug aan de gemeente. In februari wordt de definitieve vergunning verwacht.

Het windpark maakt onderdeel uit van een grotere ambitie van de vereniging, namelijk een energie- en klimaatneutraal gebied. Bron: Reuseldemierden.nl

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.