Onderzoek omzetting windenergie in methaangas

| 20 februari 2013

Onder de naam Power to Gas onderzoeken Royal Haskoning DHV en het Duitse ingenieursbureau Intis de mogelijkheden om windenergie om te zetten in methaangas en op te slaan in het gasnet. Het project moet een nieuwe en duurzame oplossing vinden voor overschotten aan windenergie. Er komen in Nederland steeds meer windmolens bij. De doelstellingen voor windenergie zijn om zowel op land als op zee 6000 MegaWatt te realiseren.

De verwachting is dat op termijn niet alle in Nederland opgewekte windenergie direct wordt gebruikt. In Duitsland kunnen de molens hun elektriciteit nu al niet kwijt omdat de capaciteit van het hoogspanningsnet te klein is. Aangezien opslaan van elektriciteit op deze schaal erg duur is, wordt gezocht naar alternatieven. Het omzetten in methaangas zou een optie kunnen zijn. Het idee is om het broeikasgas CO2 en waterstof met elkaar te verbinden. Waterstof kan uit water worden gehaald met de overtollige windelektriciteit. Royal HaskoningDHV en Intis onderzoeken de technische haalbaarheid, de kosten en de juridische en organisatorische randvoorwaarden. Eind mei zijn de resultaten bekend. Royal HaskoningDHV en iNTiS ontvangen gezamenlijk 50.000 euro subsidie uit een Duits-Nederlandse subsidieregeling.

Bron: Haskoning

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Subsidie, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.