Participatie verplicht eigenaren windturbines Flevoland

| 20 april 2015
Uit een  toelichting van Johan van de Heijning (gemeente Dronten) tijdens zitting raadscommissie in plan over modernisering windmolens in Flevoland moeten eigenaren 2,5 procent van de totale investering open stellen voor participatie. Dat betekent dat bewoners en ondernemers gelegenheid moeten krijgen financieel deel te nemen aan het project.

Verder moet de eigenaren van windmolens rekening houden met de ‘dubbeldraaitermijn’. Die houdt in dat de ‘oude’ windmolens zo snel mogelijk worden gesaneerd. Dat moet uiterlijk vijf jaar na ingebruikname van de nieuwe molen zijn voltooid.

Als de eigenaar de oude molen na vijf jaar nog steeds niet heeft weggehaald kan worden opgetreden, legt Van de Heijning uit. “De nieuwe molen kan zelfs worden stilgelegd en daar tref je de eigenaar wel mee”, verzekert hij.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde hebben intussen ingestemd met een zogenaamd beslisdocument, waarin de ‘2,5 procentsregeling’ en de ‘dubbeldraaitermijn’ zijn opgenomen.

flevoland

Eisen aan eigenaren windmolens Flevoland worden bijgesteld

Lees artikel

Bron: Stentor

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.