Provincie Gelderland stelt besluit over Voorkeursalternatief windpark Echteld-Lienden uit

| 20 december 2023

Provincie Gelderland liet dinsdag weten nog geen besluit te nemen over het voorkeursalternatief (VKA) windpark Echteld-Lienden.

Momenteel staan er 4 windturbines ten zuiden van de A15 in de omgeving van Echteld. Om aan de toenemende vraag om (duurzame) energie kunnen voldoen, zijn er modernere windturbines nodig.

Energiebedrijf Vattenfall N.V. onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw windpark dat bestaat in totaal uit 7 tot 11 windturbines. De locaties liggen ten noorden en ten zuiden langs de A15 waar nu nog de vier windturbines staan. Daarnaast heeft Vattenfall plannen voor de ontwikkeling van een zonnepark aan de noordkant. De plannen maken onderdeel uit van Energiepark Echteld-Lienden waarbij gekeken wordt naar duurzame energie ontwikkeling aan beide zijden van de A15.

Voorkeursalternatief

In een voorkeursalternatief wordt beschreven hoeveel windturbines er geplaatst kunnen worden, hoe hoog deze mogen worden en op welke locaties.

Op basis van alle milieuonderzoeken, technische beperkingen en input vanuit de omgeving zijn er negen mogelijke locaties naar voren gekomen voor de plaatsing van windturbines binnen windpark Echteld Lienden. Daarbij wordt uitgegaan van een ashoogte van 166 meter en een maximale tiphoogte van ongeveer 250 meter. Op basis van deze locaties moet er nu door de provincie een voorkeursalternatief gekozen worden. Dit voorkeursalternatief wordt daarna verder uitgewerkt in een definitief ontwerp.

Negen mogelijke posities van windturbines weergegevenBron: Vattenfall

De provincie geeft nu aan meer tijd te willen nemen om de plannen te bestuderen en alle belangen goed te kunnen wegen. Naar verwachting neemt Gedeputeerde Staten begin 2024 een beslissing over het VKA. Bron: Provincie Gelderland

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.