Provincie Overijssel start ruimtelijke procedures voor Windpark Oude Buurserdijk

| 20 februari 2024

De provincie Overijssel start de ruimtelijke procedure(s) voor Windpark Oude Buurserdijk. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel op 13 februari 2024 besloten.

Visualisatie met opstelling van 5 windturbines Bron: windparkoudebuurserdijk.nl

Dit betekent dat de initiatiefnemers van het windpark, Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen (ECH), de aanvraag voor de omgevingsvergunning(en) kunnen voorbereiden en daarna kunnen aanvragen.

Plan

Het plan is voor vier of vijf windturbines ten noorden van Buurse (in het oosten van de gemeente Haaksbergen), in de omgeving van de Oude Buurserdijk. De afspraak is dat ECH voor 50 procent eigenaar wordt van het windpark en Pure Energie ook voor 50 procent. Via ECH kan iedereen die wil, mee-investeren in het windpark en er mede-eigenaar van worden. Pure Energie en ECH hebben in juni 2023 een principeverzoek ingediend bij de provincie Overijssel.

Aanvraag omgevingsvergunning

De komende tijd gaan Pure Energie en ECH onderzoeken uitvoeren, definitieve keuzes voor het plan maken en alle documenten (laten) opstellen die nodig zijn voor een aanvraag omgevingsvergunning. De omgeving (omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven) kan hierbij betrokken zijn. Dat kan met name via de omgevingsraad.

De initiatiefnemers gaan ook aan de slag om in dit proces naar de aanvraag van de omgevingsvergunning(en) afstemming en overleg met de overheden (met name provincie en gemeente) aan te gaan. Op een later moment wordt meer uitleg gegeven over welke onderzoeken nodig zijn, welke keuzes gemaakt moeten worden en hoe de omgeving hierbij betrokken kan zijn.  Bron: windparkoudebuurserdijk.nl

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.