Record aan nieuw windvermogen in 2020 maar doel uit Energieakkoord niet gehaald

| 20 januari 2021

In 2020 is er een record aan windenergievermogen toegevoegd in Nederland. In 2020 kwam er 2.261 MW aan vermogen bij, bijna zeven keer zoveel als het jaar ervoor. Dit meldt Windstats. De doelstelling voor onshore wind voor 2020, vastgelegd in het Energieakkoord uit 2013, is echter niet gehaald.

Per 1 januari 2021 staan ​​er 2.610 windturbines op land en op zee met een totaal vermogen van 6.719 MW. Windenergie levert momenteel bijna 10% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik.

De capaciteit op het land nam toe met 777 MW. Het grootste deel van deze stijging is toe te schrijven aan de windprojecten die tot stand zijn gekomen met een Rijksinpassingsplan: Prinses Ariane (voorheen Wieringermeer, 295 MW), N33 (147 MW) en een deel van De Drentse Monden en Oostermoer (in aanbouw). De windturbines op land zijn nu samen goed voor een jaarlijkse productie van circa 11 TWh aan duurzame elektriciteit.

Offshore heeft de bouw van Borssele I t/m IV 1.483,5 MW aan toegevoegde capaciteit opgeleverd. Hiermee kwam het totaal geïnstalleerde offshore windvermogen volgens Windstats op 2.441 MW.

Tekst loopt door na afbeelding

Geïnstalleerd vermogen windenergie

Meer vermogen met minder turbines
De omvang van nieuwe windturbines nam toe. Windstats meldt dat in 2000 een gemiddelde windturbine een tiphoogte had van ongeveer 75 meter. In 2020 was dit ongeveer 200 meter. Met de aanzienlijk grotere hoogte produceert een moderne windturbine bijna tien keer meer vermogen dan ongeveer 20 jaar geleden.

Doelstelling voor 2020 niet gehaald
De doelstelling van 6.000 MW windvermogen op land in 2020, vastgelegd in het Energieakkoord uit 2013, werd echter niet gehaald. Eind 2020 was 4.278 MW gerealiseerd. Geen van de afzonderlijke provincies heeft de oorspronkelijke doelstelling voor 2020 behaald.

Opgesteld vermogen per provincie (groene getallen) en het ontbrekende gedeelte voor de provinciale doelstelling voor 2020 (rode getallen). Peildatum: 31 december 2020.

De verwachting is echter dat in 2021 nog eens 1.500 MW windenergie in gebruik wordt genomen, verdeeld over alle provincies.

Voor offshore is de doelstelling gesteld op minimaal 4.500 MW in 2023. Met 2.442 MW geïnstalleerd zal Nederland er 2.058 MW aan moeten toevoegen. De komende jaren wordt Hollandse Kust (zuid) I t / m IV (1.400 MW) gebouwd.

Windstats is een product van duurzaam adviesbureau Bosch & van Rijn. Het bedrijf maakte eind vorige week bekend dat het op 1 januari is overgenomen door Flynth consultants en accountants.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.