Rijkswaterstaat start aanbesteding windpark Maasvlakte 2

| 20 maart 2019

Op 19 maart is Rijkswaterstaat de aanbesteding gestart voor de inkoop van groene stroom van een te realiseren windpark op de zeewering van de Maasvlakte 2. De aanbesteding sluit op 22 april, om 15:00.

De toekomstige windturbines komen te staan op een strook van ongeveer 7,5 kilometer lang, gelegen op ruime afstand van bewoning en in een gebied dat zeer windrijk is. Het doel van Rijkswaterstaat is om vanaf 2023 zoveel mogelijk groene stroom af te nemen.

Condities voor ontwikkeling
Rijkswaterstaat heeft de aanbesteding voorbereid in samenwerking met de bestuurlijke partners Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Rijksvastgoedbedrijf. Gezamenlijk is gewerkt aan het verbeteren van de condities waaronder het windpark ontwikkeld zal worden. De gemeente Rotterdam heeft het bestemmingsplan Maasvlakte 2 –waarin het windpark mogelijk wordt gemaakt- vorig jaar onherroepelijk vastgesteld. Op dit moment voert Rijkswaterstaat nog onderzoeken uit (ecologie, waterveiligheid) ter voorbereiding van de aanvraag van de vergunningen door de exploitant om daarmee de voortgang van de realisatie van het windpark te bespoedigen. Ook is de SDE-subsidie categorie ‘Wind op primaire waterkeringen’ van toepassing op de locatie.

Aanbesteding en contract
Rijkswaterstaat wil via een aanbesteding met een zogenaamde ‘concurrentiegerichte dialoog’ eind 2019 een exploitant selecteren die vergunningen verkrijgt, subsidie verkrijgt, het windpark bouwt en voor 25 jaar exploiteert. Het aantal en type turbines is niet vooraf vastgesteld, Rijkswaterstaat stimuleert partijen om zoveel mogelijk productie op de locatie te realiseren. In de aanbestedingsprocedure streeft Rijkswaterstaat naar een intensieve ondersteuning van de geïnteresseerden in dit project, onder andere door informatiebijeenkomsten, consultatieronden en het delen van de lopende onderzoeken. Hiermee wil het voldoende informatie leveren over onder andere planologie en de gunningscriteria om geïnteresseerden snel en degelijk te kunnen laten bieden op dit project. Rijkswaterstaat zal zelf de geproduceerde groene stroom afnemen gedurende 25 jaar middels een PPA. Het windpark levert daarmee een bijdrage aan een energieneutraal ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bron: Rijkswaterstaat

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.