RWE verkoopt belang van 51% van vier onshore windparken in Texas

| 20 december 2020

© RWE

Het Duitse energiebedrijf RWE heeft een aandeel van 51% van vier windparken in Texas verkocht aan een dochterbedrijf van het Canadese energiebedrijf Algonquin Power & Utilities Corporation. Het aandeel van 51% heeft betrekking op 439 MW vermogen met een waarde van ca. 490 miljoen Euro.

De vier windparken van de verkooptransactie zijn in kustgebied van Zuid – Texas gelegen. Twee windparken daarvan zijn al operationeel: het Stella Windpark (201 MW, sinds 12/2018 in bedrijf) en het Cranell Windpark (220 MW, sinds 9/2020 in bedrijf). De andere twee windparken worden in de loop van het eerste kwartaal 2021 operationeel: het Raymond East Windpark met 200 MW en het Raymond West Windpark met 240 MW.

RWE blijft ook na de verkoop verantwoordelijk voor het operationele beheer van de windparken. De verkooptransactie zal worden afgerond in het 1e kwartaal 2021 met als voorwaarde dat alle windparken operationeel zijn.

RWE zal de opbrengst gebruiken om de verdere groei van de opwekking van duurzame energie te financieren. Zelf heeft RWE het doel om in 2040 CO2 – neutraal te zijn.

Kaskasi offshore windpark
Begin december verleende het Duitse Federale Maritieme en Hydrografische Agentschap (BSH) een bouwvergunning voor het Kaskasi offshore windpark dat 35 kilometer ten noorden van het eiland Helgoland zal worden gebouwd.  Hiermee is Kaskasi (officiële naam: Kaskasi II) het eerste offshore windpark in Duitsland dat een bouwvergunning krijgt op grond van de nieuwe wind op zee-wet, na een succesvolle deelname aan de veiling onder het zogenaamde interim-systeem.

De bouwwerkzaamheden op zee starten in het derde kwartaal van 2021. Het windpark staat gepland om volledig operationeel te zijn in 2022. Het zal dan een totaal opgesteld vermogen van 342 MW hebben.

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.