Slim platform van TNO ondersteunt besluitvorming over toekomstige ontmanteling offshore windparken

| 20 november 2023

Onderzoeksbureau TNO heeft een slim platform ontwikkeld dat windparkeigenaren en exploitanten ondersteunt bij het maken van onderbouwde en nauwkeurige beslissingen voor het ontmantelen van windparken op zee, lang voordat de windturbines of drijvende zonneparken verwijderd moeten worden.

HKZ ©BGF

De UWiSE (Unified Wind Farm Simulation Environment) Decommission module is door TNO ontwikkeld onder het mede door de EU gefinancierde EoLO-HUBs samenwerkingsproject, om waardevolle materialen van windturbinebladen te recyclen.

Ontmantelingskosten en uitkomsten vooraf inzichtelijk

Windturbines op zee ontmantelen kan voor een technische en logistieke nachtmerrie zorgen als de belangrijkste factoren niet vooraf inzichtelijk zijn. Het liefst weet je vanaf het begin wat de meest effectieve projectstrategie is en wil je niet voor verrassingen komen te staan.

UWiSE Decommission stelt windparkeigenaren en -exploitanten in staat om de impact van ontmanteling kwantitatief te evalueren op het gebied van operationele details, vaartuigkeuze, vertragingen door weer en allerlei andere variabele factoren. Gebruikers kunnen dan op basis van de ingevoerde informatie nauwkeurig de kosten en duur van het ontmantelingsproject inschatten.

Ook geeft de module een uitsplitsing van hoe hulpbronnen ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Met de tool kan ook een zogeheten gevoeligheidsanalyse uitgevoerd worden om de gevolgen van bepaalde processen duidelijk te maken en dus verbeteringen in efficiëntie, snelheid, kosten en duurzaamheid toe te passen.

Projecterelateerde zaken worden gespecificeerd als alle randvoorwaarden aanwezig zijn. Dankzij het vermogen van de tool om de effecten van verschillende weersomstandigheden, duur van activiteit en broeikasgasemissies te kwantificeren, worden de risico’s tijdens ontmanteling tot een minimum beperkt. Ook kan van tevoren in een gesimuleerde omgeving een complete windturbine (fundering, kabels en hulpcomponenten) of alleen een turbineblad ontmanteld worden.

“Een belangrijke meerwaarde van UWiSE is de mogelijkheid voor eigenaren en exploitanten om samen te werken met TNO, zodat ze innovaties eerder kunnen introduceren, op ontmantelingskosten kunnen besparen en bij kunnen dragen aan het verminderen van de impact op onze omgeving.” – Simone Mancini, Projectmanager windenergie, TNO

Flexibiliteit op een gebruiksvriendelijk platform

UWiSE Decommission heeft een Excel invoerbestand voor gedetailleerde projectinformatie (vaste kosten, windparkdata, hulpmiddelen, havens, schepen, personeel, enz.), weergegevens van de locatie voor het evalueren van weersafhankelijkheden en een blokdiagram waarin de methodieken van de UI staan. Terwijl veel zaken vastliggen, kan er overwogen worden om andere middelen te gebruiken of hoe het ontmantelingsproces wordt uitgevoerd, aan te passen.

Je kunt bijvoorbeeld een sneller vaartuig kiezen (in het Excel invoerbestand) dat andere beperkingen heeft, of de schepen parallel laten werken in plaats van in serie (in het blokdiagram). Door de gesimuleerde uitkomsten te vergelijken, kan een onderbouwde beslissing genomen worden over de optimale ontmantelingsstrategie.

Klaar om offshore ontmanteling te ondersteunen

Het team van TNO is momenteel bezig met een verificatiecase om UWiSE Decommission te testen en vergelijken met bestaande modellen. De module is op hetzelfde platform gebouwd en maakt gebruik van hetzelfde softwarebrein als de UWiSE installatie- en onderhoudsmodules, waardoor de werking en de nauwkeurigheid van berekeningen goed zijn, aldus TNO.

Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met TNO om te kijken hoe UWiSE kan helpen de offshore ontmantelingsdoelen te bereiken. Dit kan door een licentie aan te schaffen om het platform te gebruiken. Maar TNO werkt nog liever samen met partners om te onderzoeken hoe ze het proces verder kunnen optimaliseren, tijd en kosten kunnen besparen en de milieueffecten van de ontmanteling van offshore windturbines en zonnepanelen te beperken. Bron: TNO

Tags: , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.