Spaanse windindustrie en ministerie tekenen windhandvest op WindEurope beurs

| 20 maart 2024

Vandaag ondertekenden de Spaanse windorganisatie AEE en MITECO (het Spaanse Ministerie voor Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging) het Spaanse Wind Charter. In dit handvest worden actiepunten geïdentificeerd om de sociale en industriële kansen van de energietransitie in de windenergiesector te maximaliseren.

Minister Teresa Ribera (MITECO) en de Voorzitter van de Spaanse Windenergie Associatie, Juan Diego Díaz. Bron: AEE

De ondertekening vond plaats tijdens het WindEurope evenement in Bilbao, Spanje, in aanwezigheid van de Spaanse windsector en WindEurope directeur

Het Spaanse Wind Charter zet zes actielijnen uit voor de ontwikkeling van de windenergiesector en specificeert de instrumenten om deze uit te voeren.

De actielijnen zijn als volgt:

1) een grotere zichtbaarheid en robuustheid van de prognoses voor de inzet van windenergie;

2) een verbeterd ontwerp van veilingen voor hernieuwbare energie waarbij rekening wordt gehouden met criteria en normen met een toegevoegde waarde die verder gaan dan alleen de prijs;

3) verbeteringen in de besluitvormingsprocessen van de bedrijven zelf zodat ze op één lijn komen te liggen met deze zelfde principes;

4) vermindering van de volatiliteit in de sector door een grotere voorspelbaarheid en de bevordering van langetermijnovereenkomsten;

5) toezicht op de internationale handelspraktijken om concurrentiebeperkende praktijken te vermijden;

6) ondersteuning van de productiecapaciteit in de windsector in de EU samen met de versterking van de bestaande industriële en werkgelegenheidscapaciteiten.

De ondertekening van het Spaanse Handvest voor windenergie is een stap in het engagement tussen de regering en de windsector.

In december 2023 ondertekenden 26 EU-ministers van Energie het Europees Handvest voor windenergie, waarmee ze zich ertoe verbonden de maatregelen uit het Europees Windenergiepakket uit te voeren. Spanje ondertekende niet alleen het initiatief, maar was ook een van de drijvende krachten om andere landen aan boord te krijgen. Naast de steun van de Europese regeringen sloten meer dan 300 bedrijven zich aan, waaronder een aanzienlijk aantal Spaanse.

De ondertekening vandaag van het ‘Spaanse Wind Handvest’ onderstreept de inzet van de Spaanse regering en haar windsector om windenergie in het land te versterken. Windenergie is nu al de belangrijkste bron van elektriciteit in Spanje en levert 27% van alle elektriciteit die in Spanje wordt verbruikt. Het land wil tegen 2030 een totaal van 63 GW geïnstalleerd windenergievermogen in het land bereiken.

De bijdrage van windenergie aan het BBP in Spanje bedraagt al 0,5%, met bijna 6.000 miljoen euro per jaar. De windsector levert 40.000 hooggekwalificeerde banen en de personeelsuitgaven van de bedrijven in de sector zijn een van de hoogste in het industriële weefsel van Spanje, met cijfers die gelijk zijn aan sectoren als telecommunicatie of de farmaceutische industrie. De export bedraagt meer dan 2.500 miljard euro per jaar, waarmee Spanje op de 5e plaats staat op de wereldranglijst. Daarnaast blijft de ontwikkeling van patenten toonaangevend in het land, met een 6e plaats wereldwijd. Het Spaanse Wind Charter zal een sleutelrol spelen in het behoud van het internationale concurrentievermogen van de toonaangevende Spaanse windindustrie.

Juan Diego Díaz, voorzitter van AEE, beschreef de timing van de ondertekening als opportuun: “De huidige energiesituatie, samen met het scenario van afhankelijkheid van energieproducten en hun waardeketens, rechtvaardigt de goedkeuring van noodmechanismen in het kader van een gemeenschappelijke aanpak in de Europese Unie, die verdere vooruitgang in de richting van de energietransitie mogelijk maakt, maar tegelijkertijd strategische autonomie garandeert op basis van het leiderschap van cleantech technologieën in Europa, zowel van haar actoren als van haar kritieke toeleveringsketens. De ondertekening van het Handvest voor windenergie toont aan dat windenergie een van de belangrijkste technologieën is voor de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, en projecteert het imago van Spanje in de internationale arena als een drijvende kracht, een benchmarkland en met de overtuiging dat het een belangrijke speler is in de overgang naar hernieuwbare energiebronnen.” Bron: WindEurope/AEE

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.