Start betonstorten van laatste 2 funderingen in Windpark Bijvanck

| 20 augustus 2020

© Pure Energie

Vandaag is een start gemaakt met het betonstorten van de fundatie van de 3e van 4 windturbines in Windpark Bijvanck ten zuiden van Angerlo, in de provincie Gelderland. Volgende week volgt de laatste fundatie en kan begonnen worden aan de aanleg van de parkbekabeling en het plaatsen van het inkoopstation.

In eerste instantie zou volgens de planning vandaag het beton van de laatste fundatie in het windpark gestort worden. Door de hittegolf van de afgelopen weken is echter een kleine vertraging in de planning ontstaan meldt ontwikkelaar Pure Energie.

De aanleg van de interne parkbekabeling wordt naar verwachting medio oktober afgerond. Ondertussen is er al een start gemaakt aan het kabeltracé tussen het windpark en het transformatorstation van netbeheerder Liander in Zevenaar. Hier kan straks de opgewekte stroom van het windpark het elektriciteitsnetwerk op. De werkzaamheden worden uitgevoerd door A. Hak, in opdracht van Liander.

Vestas V117
In november verwacht Pure Energie dat de eerste turbineonderdelen aangevoerd gaan worden. In het windpark komen 4 windturbines van Deense turbineleverancier Vestas te staan. Hat gaat om het type V117 met een ashoogte van 116,5 m, een rotordiameter van 117 m en een tiphoogte van 175 m. Het gehele windpark wekt naar verwachting 36 miljoen kWh per jaar op.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.