Startsein bouw Windpark De Groene Delta

| 20 april 2021

Bron: ENGIE

Op 14 april is het startsein gegeven voor de bouw van windpark De Groene Delta op het terrein van Centrale Gelderland tussen de Noordkanaalhaven en de Waal te Nijmegen. Wethouder Noël Vergunst sloeg symbolisch de eerste paal van het windpark. Naar verwachting leveren de twee windturbines dit najaar lokale groene elektriciteit.

Windpark De Groene Delta is een initiatief van ENGIE. In mei 2020 werden de vergunningen definitief. De twee windturbines worden aan de noordzijde van het terrein geplaatst. Gekozen is voor de Nordex N 131, een relatief stille variant in zijn klasse. De turbines hebben elk een vermogen van 3,6 MW. ENGIE geeft daarnaast aan dat het extra maatregelen treft om op het gebied van slagschaduw te streven naar het terugbrengen hiervan tot nul uren op de nu relevante woninggevels.

De komende maanden worden de onderdelen van de turbines geleverd. Naar verwachting is de bouw in september afgerond en kunnen de windturbines vanaf dit najaar lokale groene elektriciteit leveren. De stroom wordt na ingebruikname lokaal gebruikt voor huishoudens, maar ook voor de opwek van groene waterstof en het laden van elektrische voertuigen meldt ENGIE.

Herontwikkeling terrein Centrale Gelderland

Windpark De Groene Delta maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het terrein van Centrale Gelderland. Andere initiatieven op het terrein zijn De Emmerik Circulaire Hub Nijmegen, het recent aangekondigde Fountain Fuel zero emissie tankstation en twee zonneparken.

Wethouder Noël Vergunst: “Hier op het ENGIE-terrein zie je de overgang naar duurzame energie live gebeuren. De oude energiecentrale verdwijnt, daarvoor in de plaats komen duurzame energiebronnen. Met de start bouw van de windmolens zetten we weer een belangrijke stap naar een duurzame toekomst: de windmolens leveren een belangrijke bijdrage aan de energiebehoefte van huishoudens en bedrijven in de regio.”

Omgevingsfonds

ENGIE heeft een omgevingsfonds opgericht, dat tweejaarlijks een financiële bijdrage aan duurzaamheids-, leefbaarheids-, of sociale initiatieven in de omliggende wijken beschikbaar stelt. Dit omgevingsfonds zal gedurende de looptijd van 20 jaar ongeveer een kwart miljoen euro verdelen over projecten. Deze projecten worden door een selectiecommissie (vertegenwoordigers uit de omgeving) geselecteerd. Inmiddels is de eerste toekenning van 20.000 euro uit het fonds aan 9 lokale projecten bekend.

 

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.