Twee Friese energiecoöperaties kiezen voor EWT 1 MW windturbine

| 20 december 2021
Twee Friese energiecoöperaties kiezen voor EWT 1 MW windturbine

Bron: EWT

De Nederlandse windturbineleverancier EWT heeft op woensdag 8 december 2021 contracten getekend met twee energiecoöperaties in Tzum en Reduzum in Friesland voor de levering en het onderhoud van twee 1 MW windturbines. 

Het betreft in beide gevallen windturbines van het type EWT DW 61 met een vermogen van 1 MW, een ashoogte van 46 meter en een rotor diameter van 61 meter. Er is bewust gekozen voor een ashoogte van 46 meter om de landschappelijke impact zo klein mogelijk te houden.

EWT zal de windturbines in september en oktober 2022 gaan leveren. De beide windturbines zullen onder naar verwachting eind 2022 in bedrijf worden gesteld.

Opschaling

De provincie Friesland heeft in de “Wijziging Verordening Ruimte Friesland” een 14-tal dorpsmolens de mogelijkheid gegeven om op te schalen naar 100 meter tiphoogte. Ook in andere gebieden in Nederland bieden de recent uitgebrachte Regionale Energie Strategieën mogelijkheden tot plaatsing van coöperatieve windmolens.

In Reduzum is sinds 1994 een MICON M700 (225 kW) dorpsmolen operationeel. Deze wordt vervangen door de 1 MW windturbine van EWT. De Coöperatie Doarpsmûne Reduzum e.o U.A  beheert de dorpsmolen.

In Tzum exploiteert stichting MAST (Miljeu en Aktiviteiten Stipe Tsjom) sinds 1994 een dorpsmolen. Deze was economisch afgeschreven en is daarom in 2016 verkocht. Het stichtingsbestuur van MAST heeft het initiatief genomen voor de oprichting van de energiecoöperatie TOER en een nieuwe dorpsmolen te ontwikkelen.

100% lokaal eigendom

Beide coöperaties zullen gebruik maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energie (SCE), de opvolger van de postcoderoosregeling. In tegenstelling tot de oude postcoderoosregeling, is de SCE een zuivere terugleververgoeding. Hiermee is het verdienmodel van de coöperatie niet meer gebaseerd op een korting op de energiebelasting maar ontvangt de coöperatie een vaste vergoeding voor elke kWh geproduceerde stroom.

De SCE geldt voor nieuwe windturbines met een vermogen van maximaal 1 MW. Zoals de naam al doet vermoeden dient de windturbine 100% coöperatief lokaal eigendom te zijn zodat de opbrengsten van de windturbine geheel ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Voor een 1 MW project betekent dit dat de coöperatie minimaal 500 leden dient te werven. In Tzum en Reduzum is ruimschoots aan deze eis voldaan.

Tags: , , , , , ,

Category: Kleine Windmolens, Windenergie

Reacties zijn gesloten.