Uitbreiding congestiegebieden op het net staat verduurzaming in de weg

| 20 juli 2023

TenneT kondigde gisteren opnieuw nieuwe congestiegebieden aan. Dit maal treft het de gebieden Zeeland en Noordoostpolder. In beide regio’s start TenneT congestieonderzoeken.

Ontwikkeling Zeeland

In Zeeland komt een tijdelijke stop op nieuwe aanvragen voor grootverbruikers die een aansluiting willen of een verzwaring van hun aansluiting. Het hoogspanningsnet zit in Zeeland namelijk aan de maximale capaciteit door een sterk groeiend aantal aanvragen voor het aansluiten van onder meer elektrolysers, batterijen en elektrificatie van industriële processen. De aanvragen bij elkaar zijn goed voor 3,5 GW. Dit is vergelijkbaar met 8 keer het huidige elektriciteitsverbruik van de provincie Zeeland.

TenneT gaat de komende tien jaar ruim 1 miljard euro in deze regio investeren om de capaciteit van het netwerk structureel te vergroten. De realisatie van de uitbreiding van capaciteit voor deze regio bestaat onder meer uit een nieuw 150 kV netwerk in Schouwen-Duiveland en Tholen en een nieuw 380 kV netwerk richting Zeeuws-Vlaanderen en een nieuw 380/150 kV station in de omgeving van Terneuzen en is naar verwachting tussen 2033 en 2035 gereed.

Noordoostpolder – tijdelijke stop nieuwe aanvragen

Door de snelle groei van zonneparken en windturbines raken de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet in de Noordoostpolder in zicht. Deze verduurzamingplannen gaan sneller dan dat netuitbreidingen kunnen worden gerealiseerd. TenneT kondigt daarom een tijdelijke stop aan voor nieuwe aanvragen. De landelijke netbeheerder werkt ondertussen aan structurele netuitbreidingen, die tot 2031 fasegewijs zullen worden opgeleverd.

Congestieonderzoeken in beide regio’s

TenneT start in beide regio’s congestieonderzoeken om te kijken of er voor de korte termijn extra ruimte te creëren is op het net. Met het systeem van ‘spitsmijden’ (congestiemanagement) kunnen bedrijven het elektriciteitsnet op drukke momenten ontlasten. Op tennet.eu/congestieonderzoeken is de voortgang van de onderzoeken terug te vinden.

TenneT kondigde in juni vorig jaar al aan dat in bepaalde regio’s het net dreigde vol te zijn. Het ging toen om de gebieden Noord-Brabant en Limburg. Op de website van Netbeheer Nederland is een netcapaciteitskaart te vinden. De aankondigingen zorgen voor veel onrust op de markt. Veel bedrijven die willen verduurzamen zien hun plannen nu bevriezen.

Tags: , , , , ,

Category: Netaansluiting, Windenergie

Reacties zijn gesloten.