Vattenfall stopt ontwikkeling Norfolk Boreas project in VK vanwege uitdagende offshore windmarkt

| 20 juli 2023

© Vattenfall

Vandaag presenteerde het Zweedse energiebedrijf en ontwikkelaar Vattenfall de financiële cijfers voor de eerste helft van 2023. Daarin werd aangekondigd dat het bedrijf de ontwikkeling van het Norfolk Boreas offshore windproject in het Verenigd Koninkrijk heeft stopgezet.

 

Vattenfall meldt in zijn rapport dat de activiteiten over het algemeen goed verlopen maar dat het wel een lager resultaat over het eerste halfjaar noteert. Het bedrijf rapporteert hogere bijdragen van zowel de warmte- als de klantenactiviteiten. De Netto-omzet is gestegen met 47% (38% exclusief wisselkoerseffecten) tot SEK 158.539 miljoen (107.749 in zelfde periode in 2022). Lagere bijdragen van Power Generation en Wind zorgen echter voor een lagere onderliggende winst in de eerste helft van 2023. De onderliggende winst voor Vattenfall is SEK 14,6 miljard, wat SEK 1,7 miljard minder is vergeleken met dezelfde periode in 2022.

Lagere marktprijzen en effecten van prijsafdekking

Vergeleken met 2022 zijn de elektriciteitsprijzen in Scandinavië bijna gehalveerd, terwijl het verschil tussen de elektriciteitsprijszones aanzienlijk is afgenomen. In Noord-Zweden zijn de spotprijzen echter hoger geweest, wat er samen met de effecten van prijsafdekking toe heeft bijgedragen dat Vattenfall meer heeft betaald voor zijn elektriciteit in Scandinavië. Op het continent zijn de elektriciteitsprijzen ook aanzienlijk lager geweest, wat van invloed is op het resultaat van het Windsegment. Dit heeft een bijkomend effect op het segment Power Generation waar de resultaten van de continentale prijsafdekkingen worden gerapporteerd. Deze zijn niet zo effectief geweest als in Scandinavië.

Uitdagingen bij wind op zee – stop op ontwikkeling Norfolk Boreas

Het lagere resultaat zou met name te maken hebben met uitdagingen in de offshore windmarkt. Hogere inflatie en kapitaalkosten treffen de hele energiesector, maar de geopolitieke situatie heeft offshore windenergie en de toeleveringsketen extra kwetsbaar gemaakt, aldus Vattenfall. In totaal ziet het bedrijf kostenstijgingen tot 40%. Deze ontwikkeling beïnvloedt de toekomstige winstgevendheid. Vattenfall heeft daarom besloten om de ontwikkeling van het Norfolk Boreas offshore windproject in het VK in zijn huidige vorm te stoppen en nu geen investeringsbeslissing te nemen. Vattenfall ontving de vergunning voor de ontwikkeling van dit gebied eind 2021. Een bijzondere waardevermindering en een voorziening van 5,5 miljard SEK zijn opgenomen in het tweede kwartaal van 2023.

Verder onderzoek

Het bedrijf geeft aan te gaan onderzoeken wat de beste manier is om verder te gaan met de hele Norfolk Zone, die naast Boreas ook de projecten Vanguard East en West omvat. In de afgelopen tien jaar heeft Vattenfall zijn windenergieactiviteiten uitgebouwd tot een waardevolle en winstgevende activiteit die vorig jaar een onderliggende winst van meer dan SEK 16 miljard heeft gegenereerd. Het bedrijf zegt nog steeds de waarde in wind op zee te zien en aantrekkelijke windenergieprojecten in de pijplijn te hebben. Investeringsbeslissingen zullen altijd gebaseerd zijn op winstgevendheid.

De bijzondere waardevermindering van Norfolk Boreas wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een positief financieel nettoresultaat door hogere rendementen van het Nuclear Waste Fund.

Toegevoegde windenergiecapaciteit

De gecombineerde elektriciteitsproductie daalde in de eerste helft van 2023 met 3,6 TWh tot 51,9 TWh (55,5). De daling is terug te zien in alle afdelingen. Alleen wind liet een stijging zien in productie, van 0,4 TWh, als gevolg van nieuwe capaciteit, voornamelijk gerelateerd aan het offshore windpark Hollandse Kust Zuid. De nieuw geïnstalleerde windenergiecapaciteit in de afgelopen 12 maanden bedroeg 809 MW en heeft voornamelijk betrekking op Hollandse Kust Zuid (499 MW van de 1.520 MW), Zuid Kyle (192 MW van de 240 MW), Grönhult (67 MW), Nij Hiddum-Houw (15 MW) en A16/Klaverspoor (34 MW). Dit brengt het totaal geïnstalleerd vermogen op 5.025 MW (30 juni 2023, tegenover 4.216 MW op 30 juni 2022). Hiervan is 1.923 MW op land (1.614 in 2022) en 3.102 MW op zee (was 2.602 op 30 juni 2022). Een opmerking is hierbij te noemen – Vattenfall verkocht onlangs zijn aandeel in Nij Hiddum-Houw.

Duurzaam bedrijfsmodel

Over het geheel genomen zegt Vattenfall een aanhoudend stabiele kapitaalstructuur met een geruststellende kasstroom te hebben in relatie tot de financiële verplichtingen. Het rendement op geïnvesteerd vermogen bedroeg 0,5% en wordt beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen en de waardering van elektriciteits- en brandstofcontracten tegen reële waarde. Op onderliggende basis bedroeg het echter 10,7%, wat volgens Vattenfall aantoont dat zijn gediversifieerde en geïntegreerde bedrijfsmodel werkt.

In juni was Vattenfall een van de negen bedrijven wereldwijd waarvan de doelstellingen voor netto nuluitstoot in 2040 werden geverifieerd door het Science Based Target Initiative (SBTI).  Het bedrijf werkt verder aan voorbereidend onderzoek naar de haalbaarheid van de bouw van kleine modulaire kernreactoren (SMR) in Zweden, een onderzoek dat tegen het einde van het jaar afgerond moet zijn.  Lees het volledige rapport.   Bron: Vattenfall

 

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.