Wind op land spotgoedkoop

| 20 april 2009

De elektriciteitsprijs was in 2008 gemiddeld vrij hoog. Windturbines met SDE-subsidie 2008 hadden aan de kust daardoor maar 1,7 cent subsidie per kWh nodig. Het definitieve correctiebedrag (electriciteitspriijs) 2008 voor SDE-projecten wind op land is vastgesteld op 7,8 cent per kWh. Zie: SenterNovem-correctiebedragen 2008. 

Vooral de zeer hoge olieprijs, die in de herfst opliep tot bijna 150 Dollar per vat, dreef de prijs op. Vakblad Windpower Monthly becijferde dat op dat moment windenergie veruit de goedkoopste optie was. De kostprijs van windstroom (omgerekend naar het “basisbedrag” bij 1.760 “vollasturen”) is 11 cent per kWh voor de looptijd van 15 jaar van projecten welke in 2008 een SDE-beschikking kregen.

De subsidie vult het correctiebedrag (de elektriciteitsprijs) aan tot het basisbedrag.
Projecten krijgen een subsidiebedrag van: 1.760 * (11,0-7,8) * projectvermogen in kW” uitbetaald. Een turbine van bijvoorbeeld 3 MW (3.000 kW) ontvangt dus in 2008, ongeacht de locatie: 1.760 * 0,032 * 3.000 = € 168.960,-.

Omgerekend over alle kWh-en van een project resulteert dat op een kustlocatie (Harlingen, Maasvlakte) met een productie van 10 miljoen kWh (3.333 “vollasturen” voor een turbine van 3 MW) in een gemiddelde subsidie van 1,7 cent per kWh. Op een locatie met een half zo laag windaanbod van 5.280.000 kWh (1.760 vollasturen, Drachten, Tiel, Roozendaal) is dat gemiddeld 3,1 cent per kWh.
Zie Rekenbladen SDE-2008-2009-WSH. (wijziging 21 juni 2009)

(Overigens geldt bovenstaande voor een theoretische turbine die het hele jaar in bedrijf zou zijn geweest. In feite was er vorig jaar nog geen enkele SDE-gesteunde turbine het hele jaar in bedrijf).

Extra voordelen 
De externe maatschappelijke voordelen van windenergie, welke niet in de prijs tot uitdrukking komen, zoals vermeden milieuvervuiling en CO2-uitstoot e.d. worden door diverse instanties op 1-2 cent per kWh berekend (besparing op gas).

Daarnaast is er nog het prijsdrukkend effect van windenergie op de spotmarkten. Wind bespaart namelijk vooral op de dure pieklast. Hoe hoger het windaanbod en hoe hoger het opgestelde windvermogen, hoe lager de elektriciteitsprijs, zo is uit onderzoek gebleken in Duitsland, Denemarken en Spanje. Alleen al deze prijsvoordelen zijn groter dan de benodigde subsidie, enige centen per kWh. (Zie berichten elders op deze pagina).

En dan is er nog het voordeel van de prijszekerheid van wind (de opwekkosten zijn bekend voor de levensduur van het project, van 15-20 jaar) ten opzichte van de variabele prijzen van gas en olie. We weten voor volgende week al niet meer wat de olie dan doet. Top-econoom Shimon Awerbuch berekende dat die prijs-onzekerheid van fossiel alleen al op 3-4 cent per kWh gesteld kan worden ! (zie o.a. interview in Vestas Global Magazine). 

De goede man is in 2007 helaas met zijn gezin om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Er zijn al een aantal landen waar wind op land, dank zij een hoog windaanbod, zonder een cent subsidie floreert, zoals Nieuw Zeeland, Australië, Aruba en Turkije, ook zonder rekening te houden met externe voordelen voor de maatschappij.

In Frankrijk gemiddeld 1,6 cent “subsidie” per kWh in 2008. 
De benodigde “subsidie” in 2008 in Nederland ligt op eenzelfde niveau als bijvoorbeeld in Frankrijk. Het milieuministerie deelde mee dat in 2008 5,6 miljard kWh windstroom werd geleverd. Het gemiddelde feed-in tarief dat daarvoor werd uitbetaald bedroeg 8,5 Eurocent per kWh terwijl de marktprijs gemiddeld 6,9 Eurocent/kWh was.

Dus een gemiddelde subsidie van 1,6 cent per kWh. De extra kosten van de windstroom voor de Franse consument bedragen 1,5 Euro per jaar per gezin, zo zei de directeur Jean-Louis Bal van ADEME (milieuagentschap van het Franse milieuministerie) op de Europese windenergie conferentie van 16-19 maart in Marseille.

Category: Kosten en Baten

Reacties zijn gesloten.