Windenergie verlaagt stroomprijs

| 20 september 2006
bron: BWE

In tegenstelling tot de gangbare mening dat windenergie duurder is dan fossielenstroom, blijkt regelmatig en op diverse wijzen dat dit niet het geval is. Twee onderzoeken naar het effect van windenergie (en andere duurzame bronnen) op de prijsvorming op de spotmarkt van de Leipziger Energiebeurs EEX tonen aan dat windenergie ook op de beurs zorgt voor een verlaging van de stroomprijs.

De verklaring is simpel: naarmate het harder waait (en er meer windvermogen staat opgesteld) worden de dure, gasgestookte piekcentrales minder ingezet en wordt de prijs meer bepaald door (veel) goedkopere kolen- atoom- en waterstroom. De spotmarktprijs voor levering op de volgende dag aan de beurs van Leipzig varieert tussen 40 en 60 Euro per MWh.

De onderzoekers van het Hamburgse Welt Wirtschaft Archiv (HWWA) hebben berekend dat bij een gemiddeld windaanbod van 3.000 MW de prijs daalt met 1,70 Euro per MWh. Per 1.000 MW extra duurzaam vermogen komt daar een daling van ca. 0,55 Euro/MWh bij. Voor de totale Duitse stroomconsumptie betekent dit momenteel een kostendaling van 850 miljoen Euro per jaar.

Onderzoekers van energiebedrijf EON komen, in samenwerking met de Universiteit van Duisburg, nog tot een aanzienlijk grotere prijsdaling van 1,9 Euro per MWh bij 1.000 MW windvermogen en tot zelfs 7,60 Euro per MWh bij een aanbod van 4.000 MW windenergie. Dat komt overeen met een besparing van 3,8 miljard Euro per jaar. In Duitsland staat 20.000 MW opgesteld.

De extra subsidiekosten voor windenergie bedroegen in 2005 slechts 1,2 miljard Euro. Deze kosten worden betaald door eindgebruikers maar zijn dus veel lager dan het voordeel van het prijsdrukkend effect. Het prijsdrukkend effect van duurzame stroom is vooral van belang voor grote bedrijven en veel minder voor huishoudens omdat bij huishoudens de brandstofkosten een veel kleiner deel van de totale prijs uitmaken. Zie ook BWE

Category: Kosten en Baten

Reacties zijn gesloten.