Windmolens to 29 meter mogelijk in buitengebied West Maas en Waal

| 20 juli 2023

Vorige week besloot de gemeenteraad van West Maas en Waal de bouw van kleine windmolens tot 29 meter toe te staan in het buitengebied.

Met het beleid kleine windmolens wil de gemeente agrariërs en ondernemers op bedrijventerreinen helpen zo veel mogelijk energieneutraal te worden. In het buitengebied zijn kleine windturbines mogelijk, gekoppeld aan bebouwing van (agrarische) bedrijven en glastuinbouwbedrijven. Het beleidskader betreft windmolens met een tiphoogte van 29 meter (gemeten vanaf het montagepunt (maaiveld)), maar is ook van toepassing op mini windturbines (3 meter tiphoogte). De windturbines dienen geplaatst te worden op het erf, de bedrijfslocatie, of het gebouw zelf. Bij uitzondering mag de turbine ook geplaatst worden op ashoogte van het bouwvlak. Dit moet via een collegebesluit worden toegekend. Daarbij dient initiatiefnemer aan te tonen dat bouwen binnen het bouwvlak onmogelijk is. Kleine windturbines bij losse woonbestemmingen in het buitengebied worden uitgesloten.

Het beleidskader werd door de gehele gemeenteraad aangenomen. Wel werd er een onderdeel van het oorspronkelijke beleidskader geschrapt, namelijk dat er een inspanningsverplichting was om eerst de daken vol met zonnepanelen te leggen.

Frans van Gelder, wethouder: “Deze windmolens zijn niet hoger dan een hoge boom. We staan ze alleen toe in het buitengebied en één molen per bedrijf. Zo kunnen agrariërs en andere ondernemers in het buitengebied hun eigen bedrijfsvoering duurzaam maken. Voor veel agrariërs is het namelijk handig om ook duurzame energie op te wekken op momenten dat zonnepanelen geen energie opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de donkere ochtenden in de winter voor melkveehouders”.

Natuurvergunning laat op zich wachten

Ondernemers die een kleine windmolen willen plaatsen, kunnen alvast contact opnemen met de gemeente via energie@westmaasenwaal.nl. Het aanvragen zelf laat nog even op zich wachten. Dit komt omdat voor het plaatsen een natuurvergunning nodig is van de Provincie Gelderland. De provincie neemt echter op dit moment geen natuurvergunningen in behandeling omdat zij onderzoek doet naar de eventuele schade van kleine windmolens aan typisch beschermde boerenerfsoorten zoals zwaluwen en vleermuizen.

Uit de eerste conclusies komt dat er meer slachtoffers vallen dan verwacht/gehoopt. Omdat een molen jaarrond draait, is een niet te overzien aantal slachtoffers te verwachten en dat is in strijd met de Wet Natuurbeheer (wnb). De Provincie heeft daarom besloten aanvragen/verzoeken omtrent erfmolens te parkeren. Echter wil de gemeente alvast eigen kaders vaststellen zodat die duidelijk zijn.  Bron: Gemeente West Maas en Waal

Tags: , , ,

Category: Kleine Windmolens, Windenergie

Reacties zijn gesloten.