Zoekgebied wind voor energiepark Rijnenburg-Reijerscop verkleind

| 20 juli 2020

© Rijne Energie

Energiecoöperatie Rijne Energie, BHM Solar en Eneco, de  initiatiefnemers van energiepark Rijnenburg-Reijerscop kunnen de komende maanden een plan voor het energielandschap ontwikkelen. Op donderdag 9 juli stemde de gemeenteraad in met het voorstel uitnodigingskader van het college van de gemeente Utrecht.

Het energiepark moet in het gebied ten westen van de A2 en net ten zuiden van de A12 in de polders Rijnenburg en Reijerscop komen.

Voor wind is er ruimte voor maximaal 8 windturbines in het noordelijke gebied die gezamenlijk 117 GWh zouden kunnen opwekken. Er zou voor dit gebied gekozen zijn vanwege de zo groot mogelijke afstand tot woonhuizen. Dit is minder dan de 11 windturbines die in eerdere plannen waren voorzien. Het zoekgebied midden in de polder is geschrapt om woningbouw niet onmogelijk te maken.

De gemeente heeft wel strenge eisen gesteld aan de turbinekeuze en de hinderbeperking:

  • Er moet gebruik gemaakt worden van de best beschikbare geluidarme windturbine type.
  • De windturbines moeten op een afstand van minimaal 800 meter van de omliggende woonwijken van De Meern, Nieuwegein en IJsselstein komen te staan.
  • De initiatiefnemers moeten aangeven welke afspraken zij met omwonenden kunnen maken om hinderlijke slagschaduw tot bijna nul te beperken.
  • De initiatiefnemers moeten via het omgevingsfonds geld beschikbaar stellen voor isolatie van woningen.
  • De initiatiefnemers moeten elk jaar een rapport maken over het functioneren van de windturbines.

Voor de ontwikkeling van zonne-energie is een gebied van 230 hectare in de n de noordelijke helft van de polder Rijnenburg aangewezen. Dit is vanwege de nabijheid van het aansluitpunt op het elektriciteitsnet en de grotere kans voor natuurontwikkeling rond de zonnevelden. Als deze 230 hectare helemaal voorzien wordt van zonnepanelen zal dit goed zijn voor jaarlijks 155 GWh elektriciteit.

Samen zouden de windturbines en zonne-velden voldoende stroom opwekken om bijna 20% van de huidige vraag naar elektriciteit in Utrecht te dekken.

Vervolg
De plannen worden 1 november ingediend. Het plan kan alleen worden ingediend door een consortium waarin grondeigenaren, energie-ontwikkelaars en een lokale coöperatie samenwerken. Na het indienen heeft de gemeente 3 maanden de tijd om te bepalen welke plannen geaccepteerd worden. Daarna start de ruimtelijke procedure en zal een Milieu Effect Rapportage moeten worden opgesteld.

Als het energiepark de vergunningen heeft gekregen, zal het worden aanbesteed zodat het in 2022 gerealiseerd kan worden en in 2023 volledig operationeel kan zijn.

Lokale betrokkenheid
Een deel van de productie moet ten goede komen aan de omgeving. Dit gebeurt via een omwonendenregeling, een omgevingsfonds waarin 50 eurocent per geproduceerde MWh wordt gestort welke oa gebruikt moet worden voor isolatie van woningen in de polders en financiële participatie waardoor 50% van het energiepark in lokaal bezit zou kunnen komen.

Tags: , , ,

Category: Groene energie, Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.