Archief voor 2009

Nieuw windvermogenrecord Spanje van 53%

Nieuw windvermogenrecord Spanje van 53%

| 10 november 2009 | 0 Reacties

Op 8 november 2009 (zondagochtend) werd opnieuw een windvermogenrecord gevestigd van gemiddeld 11.300 MW, dat is 53% van de totale gemiddelde opwek tussen 4.30 en 6.10 uur. De totale opwek was 4.000 MW groter dan de vraag zodat 2.000 MW moest worden geëxporteerd en 2.000 MW werd gebruikt om waterbekkens te vullen.  Zie Spaans persbericht […]

Lees Meer...

Helft Duitse fossiele basislast wordt overbodig

Helft Duitse fossiele basislast wordt overbodig

| 17 september 2009 | 0 Reacties

Velen denken dat duurzame bronnen de conventionele basislast (continue op vol vermogen draaiende centrales) van kolen- en kerncentrales niet of nauwelijks kunnen vervangen, onder andere omdat het niet altijd waait en omdat de zon niet altijd schijnt. Dit blijkt een misvatting.  Integendeel zelfs, ze worden door de groei van duurzaam voor een groot deel overbodig […]

Lees Meer...

VVD - Windmolens, nee bedankt !

VVD – Windmolens, nee bedankt !

| 14 september 2009 | 0 Reacties

Bron: Dagelijkse Standaard Het was van voormalig woordvoerder energie Paul de Krom al bekend dat de VVD geen liefhebber is van windenergie. De nieuwe woordvoerder Halbe Zijlstra zegt het op een rechts weblog “De Dagelijkse Standaard” (waar men zich bedient van termen als “de heilige huisjes van de linkse kerk” en “de milieumaffia”) nog eens […]

Lees Meer...

Ondergronds goedkoper dan bovengronds

Ondergronds goedkoper dan bovengronds

| 13 september 2009 | 0 Reacties

Veel, heel veel nieuwe hoogspanningsleidingen zijn nodig om de duurzame energie van de toekomst naar de plaatsen te brengen waar de stroom nodig is. (Zie ook bericht hier rechts). Het tempo van de aanleg zou ook flink omhoog moeten om de ontwikkeling van duurzame bronnen niet af te remmen.  Bovengrondse leidingen vergen echter zeer lange […]

Lees Meer...

PVV wil stop op alle subsidies windparken

PVV wil stop op alle subsidies windparken

| 11 september 2009 | 0 Reacties

bron: Peak Oil De PVV is tegen subsidie voor windparken op zee (en alle andere parken) naar aanleiding van het plan van RWE om samen met onderzoeksinstellingen een onderzoekspark ver op zee voor de klust van Callantsoog te bouwen. (zie FLOW). PVV milieuwoordvoerder Richard de Mos heeft daarover in de Tweede Kamer vragen gesteld: 1. […]

Lees Meer...

Provincie Friesland trekt windplan in

Provincie Friesland trekt windplan in

| 11 september 2009 | 0 Reacties

bron: Friesch Dagblad Gedeputeerde Hans Konst heeft het omstreden windplan “Windstreek 2011” ingetrokken. In het voorjaar van 2010 zal een nieuwe versie gepresenteerd worden, na overleg met belanghebbenden. Voorlopig blijft de huidige versie van Windstreek van kracht. Turbines in opschalingsclusters mogen daarin 45 meter ashoogte hebben en 60 meter langs kanalen, wegen en spoorlijnen. De […]

Lees Meer...

Rotterdam in slakkengang naar 2020

Rotterdam in slakkengang naar 2020

| 8 september 2009 | 0 Reacties

bron: NWEA In juni dit jaar werd door de gemeente Rotterdam al aan de weg getimmerd met het voornemen om het windvermogen in 2020 te verdubbelen naar 300 MW. Dat is nu concreet gemaakt in een convenant voor het Rotterdamse havengebied, exclusief de near shore locaties. De gemeente vindt het heel wat maar het komt […]

Lees Meer...

Leeuwarder Courant wint Fries winddebat

Leeuwarder Courant wint Fries winddebat

| 4 september 2009 | 0 Reacties

bron: Leeuwarder Courant Op 2 december werd in de Friese Staten een nieuw ontwerp Windstreek 2011 besproken. De provincie wil nog meer uitgesproken dan nu met Windstreek 2000 (sanering en opschaling per gemeente) nagenoeg alle bestaande molens saneren en drie nieuwe superclusters realiseren bij Afsluitdijk, Waddenzee en in het zuidwesten. Dat zou dan maximaal 440 […]

Lees Meer...

Nieuwe geluidregels in Staatscourant

Nieuwe geluidregels in Staatscourant

| 1 september 2009 | 0 Reacties

Bron: Staatscourant Op 31 augustus 2009 werd de nieuwe regeling geluidhinder voor windturbines gepubliceerd in de Staatscourant. Men heeft vier weken om zienswijzen in te dienen. In de toelichting wordt o.a. gemeld dat uit een TNO-onderzoek is gebleken dat 810 woningen bij bestaande windturbines niet aan de nieuwe geluidnorm voldoen. Vooral de oppositie houdt zich […]

Lees Meer...

Documenten Zuidlob Zeewolde ter inzage

Documenten Zuidlob Zeewolde ter inzage

| 31 augustus 2009 | 0 Reacties

bron: Energia Agrariërs verenigd in de Windmolenvereniging Zuidlob en N.V. NUON duurzame energie willen in de gemeente Zeewolde een windpark van 36 windturbines realiseren. Het project van 83 – 119 MW (afhankelijk van de turbinekeus) valt onder de zogenaamde Rijkscoordinatieregeling. Tot en met 8 oktober liggen het ontwerp-Rijksinpassingsplan, het plan-MER en de vergunningaanvragen met ontwerpbesluiten […]

Lees Meer...