Archive for april, 2010

Documenten Windpark Zuidlob ter inzage

Documenten Windpark Zuidlob ter inzage

| 27 april 2010 | 0 Reacties

bron: Rijksoverheid In Zuidelijk Flevoland wordt zuidwestelijk van Zeewolde het zogenaamde project “Zuidlob” met 36 turbines in drie lijnen van totaal waarschijnlijk 108 MW gepland. Het project van agrariërs en NUON volgt de procedures van een “Rijksinpassingsplan” (groter dan 100 MW). Dit Rijksinpassingsplan, het plan-mer en andere besluiten liggen tot en met vrijdag 4 juni […]

Lees Meer...

Windenergie verlaagt stroomprijs

Windenergie verlaagt stroomprijs

| 22 april 2010 | 0 Reacties

Brancheorganisatie NWEA meldt het volgende: “Windenergie zorgt voor een lagere prijs van elektriciteit, blijkt (opnieuw) uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Europese Wind Energie Associatie EWEA. Al eerder waren er onderzoeken waaruit bleek dat windenergie een drukkend effect heeft op de hoogte van de prijzen voor elektriciteit. Vanwege de lage marginale […]

Lees Meer...

Provincie geeft geen toestemming

Provincie geeft geen toestemming

| 21 april 2010 | 0 Reacties

bron: Provincie Friesland De provincie geeft geen toestemming voor de bouw van vier of vijf windturbines met 80 meter ashoogte bij Munnekezijl. Ze passen daar niet in het landschap, aldus PvdA-gedeputeerde Hans Konst. ,,Ik stypje de ambysje fan de gemeente Kollumerlân om klimaatneutraal te wurden. Mar wy moatte meiïnoar sykje nei foarmen dy’t net ten […]

Lees Meer...

Nederland op 7de plaats

Nederland op 7de plaats

| 21 april 2010 | 0 Reacties

bron: Diverse Landenstatistieken van windvermogens geven meestal een volgorde naar opgesteld vermogen, maar dat zegt natuurlijk niets over de mate waarin een land van windstroom profiteert en het zegt ook weinig over de geleverde prestatie. Relevanter is het opgestelde vermogen per inwoner of per vierkante kilometer. Tijdschrift Windpower Monthly publiceerde deze maand de top-62 naar […]

Lees Meer...

Friese versnippering houdt aan en verergert

Friese versnippering houdt aan en verergert

| 20 april 2010 | 0 Reacties

De Provincie Fryslân zou de vele kleine molentjes (het gemiddelde in Fryslân is 500 kW per molen, in Groningen 1.800) willen vervangen in een aantal zogenaamde opschalingclusters. Maar sinds dat beleid werd vastgelegd in een streekplan (Windstreek 2000) is dat nog maar een keer gelukt met de vier Enercons langs de A7 bij Witmarsum. Een […]

Lees Meer...

Nieuw College onkundig over windenergie

Nieuw College onkundig over windenergie

| 14 april 2010 | 0 Reacties

bron: Noord Hollands Dagblad “De nieuwe coalitie van Dongeradeel wil laten onderzoeken of de geplande reuzenmolens langs de Lauwersseewei ook in zee kunnen staan. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders moet daarover in gesprek gaan met de initiatiefgroep van het project, zo vinden de coalitiepartijen CDA, FNP en ChristenUnie. De windmolens zijn in het […]

Lees Meer...

Den Helder tegen windplan Wieringermeer

Den Helder tegen windplan Wieringermeer

| 14 april 2010 | 0 Reacties

De gemeente Wieringermeer wil nieuwe parken bouwen met veel grotere turbines en tevens de oude kleintjes vervangen. B. en W. van Den Helder laten in een brief aan de Provincie Noord Holland weten dat zij tegen is. Volgens haar zou het de doodsteek zijn voor militair vliegkamp De Kooy. De honderd nieuwe molens zouden laagvliegoefeningen […]

Lees Meer...

Energie & Klimaat bij verkiezing geen issue

Energie & Klimaat bij verkiezing geen issue

| 14 april 2010 | 0 Reacties

Alle concept verkiezingsprogramma’s zijn bekend. Bij de behandeling in de media is al gebleken dat energie, milieu en klimaat geen thema zijn. In de programma’s komt windenergie slechts bij een enkeling als thema voor (PVV, Groen Links) In de rechter kolom hebben we de passages over (duurzaam) energiebeleid geciteerd. Opvallend is dat er veel gepleit […]

Lees Meer...

In vijf jaar plus 250.000 MW wereldwijd

In vijf jaar plus 250.000 MW wereldwijd

| 13 april 2010 | 0 Reacties

In de komende vijf jaar neemt het wereld windvermogen met 160% toe van 158.000 MW eind 2009 tot 409.000 MW in 2014. De jaarlijkse bouw neemt toe van 38.000 MW in 2009 tot meer dan 60.000 MW in 2010. Het gemiddelde groeipercentage over de afgelopen 10 jaar was 29%.  Voor de komende 5 jaar wordt […]

Lees Meer...

Limburgse opslagcentrale niet nodig

Limburgse opslagcentrale niet nodig

| 13 april 2010 | 0 Reacties

bron: De Limburger Onlangs kwam KEMA met een onderzoek naar een ondergronds opslagsysteem in Limburg, een zogenaamde OPAC, ondergrondse pomp accumulatie centrale.  De Kema concludeert dat het echter technisch niet nodig is en nauwelijks extra CO2 bespaart. Zie de Limburger d.d. 12-4-2010

Lees Meer...