Archive for maart, 2013

Kabinet: 11 nieuwe gebieden windparken

Kabinet: 11 nieuwe gebieden windparken

| 29 maart 2013 | 0 Reacties

In overleg met provincies heeft het kabinet 11 gebieden aangewezen waar nieuwe grootschalige windmolenparken kunnen komen voor 2020. Deze conclusie staat in het ontwerpstructuurvisie Windenergie op Land. De ministerraad heeft ingestemd op het voorstel van Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken). Het betreft windenergieprojecten groter dan 100 MW. De provincies stellen […]

Lees Meer...

Strengere geluidsnorm windmolen Schagen

Strengere geluidsnorm windmolen Schagen

| 28 maart 2013 | 0 Reacties

  De windturbine in de gemeente Schagen mag ‘s nachts niet langer draaien. Die uitspraak kwam van de Alkmaarse rechtbank. Windmolens in rustige polders moeten strengere geluidsnormen hanteren. Een bewoonster van St. Maartensbrug die de gemeente vergeefs had verzocht op te treden omdat de windturbine dichtbij de woning staat en geluidsoverlast veroorzaakt. De regels zijn […]

Lees Meer...

Friesland Campina benut windenergie

Friesland Campina benut windenergie

| 27 maart 2013 | 0 Reacties

Friesland Campina heeft – om haar doelstellingen uit het energiebeleid te realiseren – het Windpark Van Gogh in Etten-Leur geadopteerd. Het windpark, gerealiseerd door drie leden-melkveehouders en investeerders, bestaat uit vijf windturbines met een totaal vermogen van 11,5 MW (5x 2,3 MW). De door de windmolens opgewekte energie is voldoende om de productielocaties van Friesland […]

Lees Meer...

Raedthuys bouwt windmolens in Hoorn

Raedthuys bouwt windmolens in Hoorn

| 26 maart 2013 | 0 Reacties

In Hoorn heeft Raedthuys, duurzaam energiebedrijf, drie windturbines ontmanteld die stonden opgesteld langs de Diodeweg op bedrijventerrein Hoorn 80. Het is de bedoeling dat deze windturbines op termijn worden vervangen door nieuwe exemplaren met meer productiecapaciteit. De technologische ontwikkeling van windturbines vormt hiervoor de aanleiding. Eerder al heeft Raedthuys twee bestaande windparken in Dronten vervangen. […]

Lees Meer...

50.000,- euro voor prijswinnaar bezoekerscentrum wp NOP

50.000,- euro voor prijswinnaar bezoekerscentrum wp NOP

| 26 maart 2013 | 0 Reacties

De gemeente NOP schrijft t.b.v. een nieuw bezoekerscentrum bij wp Noordoostpolder (NOP) een prijsvraag uit en kunnen een plan indienen. De gemeente NOP werkt samen met gemeente Urk. De winnaar van de prijsvraag wordt beloond met een bijdrage in de exploitatie van 50.000 euro voor periode van 10 jaar. Gedurende de bouwfase in de periode […]

Lees Meer...

Laatste windturbine wp Zuidlob geplaatst

Laatste windturbine wp Zuidlob geplaatst

| 26 maart 2013 | 0 Reacties

Het nieuwe windpark Zuidlob vlakbij Zeewolde in Flevoland is in amber 14 maanden tijd gebouwd. In oktober 2011 nam Nuon/Vattenfall het eigenaarschap van 63 agrariërs over. Kort daarna is gestart met de grondwerkzaamheden en in augustus 2012 werd het eerste windmolen geïnstalleerd. Nu staan alle windmolens recht overeind en volgt er een periode van testen […]

Lees Meer...

RSA Nederland verzekert grootste windpark Nederland

RSA Nederland verzekert grootste windpark Nederland

| 21 maart 2013 | 0 Reacties

Op 1 maart 2013 werd in het kantoor van RSA Nederland, de Maastoren te Rotterdam, in het bijzijn van de directie van opdrachtgever NOP Agrowind CV en diens adviseur voor verzekeringszaken en risico’s Marsh Nederland en de volgverzekeraars, de verzekeringsovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van het grootste windturbinepark dat er de komende periode op het […]

Lees Meer...

Simulatiemodel geeft inzicht windmolens

Simulatiemodel geeft inzicht windmolens

| 21 maart 2013 | 0 Reacties

  Student Sanderse heeft een methode bedacht om windparken op zee te stimuleren middels een bepaalde rekentechniek. Sanderse is gepromoveerd aan het Centrum Wiskunde en Informatica. Van een groep windmolens krijgt de eerste windmolen wind en gaat stroom opwekken door het draaien van de rotorbladen en hierdoor ontstaat turbulentie (ZOG). De achterste windmolens ontvangen ongewone […]

Lees Meer...

Ziekenhuis Tilburg wil windmolens

Ziekenhuis Tilburg wil windmolens

| 19 maart 2013 | 0 Reacties

  De komende jaren gaat het st. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg 2,3 miljoen euro investeren in duurzaamheid. Met de investering is de aanleg van 9 windmolens en zonnepanelen die vanaf 20114-2019 gebouwd gaan worden mee gemoeid. Deze voorstellen komen van duurzaamheidsexperts voor het ziekenhuis. De duurzaamheidsdoelen zijn het terugdringen van fossiele energieverbruik met twintig procent […]

Lees Meer...

TU Delft investeert in windenergie

TU Delft investeert in windenergie

| 12 maart 2013 | 0 Reacties

De Technische Universiteit Delft gaat in het interfacultaire onderzoeksinstituut flink investeren betreffende windenergie. DUWIND wordt deze impuls genoemd en moet in staat zijn om: – onderwijs betreffende windenergie uit te breiden; – nieuwe onderzoeksprojecten op te zetten; – samenwerking met industriële partners versterken. Directeur Gijs van Kuik: “Hierdoor kunnen we beter tegemoet komen aan de […]

Lees Meer...