Archive for mei, 2013

Partijen stemmen in met plan windenergie Drenthe

Partijen stemmen in met plan windenergie Drenthe

| 31 mei 2013 | 0 Reacties

GS (Gedeputeerde Staten) van de provincie Drenthe en colleges van de gemeenten Aa & Hunze, Emmen en Coevorden hebben ingestemd met de provinciale doelstelling voor windenergie. Het betreft 280 MW. De gemeente Borger-Odoorn wil de visie eerst voorleggen aan de gemeenteraad. Locatie en type windmolen is nog niet bekend. Op 12 juni a.s. overlegt de […]

Lees Meer...

Minister Schultz: “Windenergie heeft nieuwe groeistuip nodig”

Minister Schultz: “Windenergie heeft nieuwe groeistuip nodig”

| 24 mei 2013 | 0 Reacties

Minster Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) riep tijdens een conferentie Wind in de Rug te Lelystad dat Windenergie een nieuwe groeistuip nodig heeft. Schultz prees Flevoland om in 2012 1/5e deel (1.370 MW) van het nationale opgave van 6.000 MW te realiseren.“Dit markeert de omslag die we nu bij windenergie maken van denken naar […]

Lees Meer...

Rondetafelgesprek Windenergie op het land

Rondetafelgesprek Windenergie op het land

| 22 mei 2013 | 0 Reacties

De Kamercommissie voor infrastructuur en milieu organiseert op donderdag 23 mei 2013 een openbaar rondetafelgesprek over de plannen van de regering voor de plaatsing van windmolens op het land. Aanleiding is de Structuurvisie windenergie op het land die de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken  eind maart naar de Kamer hebben gestuurd. […]

Lees Meer...

1e Windapp in Nederland

1e Windapp in Nederland

| 17 mei 2013 | 0 Reacties

De Windcentrale heeft een App ontwikkeld voor smartphone en tablet zodat je overal de stroomproductie van de windmolen kan inlezen. Met handige overzichtjes heb je eenvoudig zicht op de stroomproductie. En via de app stuurt de windcentrale nieuwsberichten over de molen rond. Zo weet je direct wanneer de molen moet worden onderhouden, piekuren draait of […]

Lees Meer...

Ned. Vereniging Omwonenden Windturbines organiseert startconferentie

Ned. Vereniging Omwonenden Windturbines organiseert startconferentie

| 14 mei 2013 | 0 Reacties

De onlangs opgerichte Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines organiseert op 31 mei een startconferentie met als thema: WINDENERGIE, BATEN & KOSTEN. Tijd: 13.00 – 18.00 uur bij Jaarbeurs te Utrecht. Het accent zal liggen om meer gewicht te gevn aan de belangen van omwonenden in de besluitvorming van windturbines en windparken in hun woonomgeving. Tijdens de […]

Lees Meer...

Droom: ieder gezin een stukje eigen windpark

Droom: ieder gezin een stukje eigen windpark

| 13 mei 2013 | 0 Reacties

In verband met de inhuldiging van de nieuwe koning kregen burgers van Nederland de kans om de meest verrassende, inspirerende dromen te schrijven voor het Droomboek welke in september aan Koning Willem-Alexander wordt aangeboden. Dit droomboek is te lezen op internet. Een opvallende was deze: Mijn droom is dat elke burger, of gezin, de kans […]

Lees Meer...

Windpark Burgerveen in aanbouw

Windpark Burgerveen in aanbouw

| 7 mei 2013 | 0 Reacties

Afgelopen vrijdag zijn in opdracht van de Cooperatieve Windenergievereniging Meerwind (Haarlemmermeer) in de buurt van knooppunt Burgerveen wieken geplaatst voor een tweede windturbine. Het betreft twee Enercon’s 2,3 MW E70, met een ashoogte van 57,75 en een rotordiameter van 71 m. De ruim 1.000 leden van de Coöperatieve Windenergievereniging hebben 1,3 miljoen euro verzameld. Het […]

Lees Meer...