Archive for juni, 2013

Spares in Motion tekent overeenkomst Spanje

Spares in Motion tekent overeenkomst Spanje

| 27 juni 2013 | 0 Reacties

Spares in Motion en Acciona Energy hebben een overeenkomst getekend in Spanje voor de ontwikkeling van de onderhoudsmarkt van wind turbine reserve-onderdelen. Deze overeenkomst zal transparantie creeren over landsgrenzen heen op het gebied van reserve onderdelen.Door het creeren van transparancy in de beschikbaarheid van reserve-onderdelen , kunnen de voorraadkosten van onderhoudspartijen worden verlaagt en kan […]

Lees Meer...

Windmade, gemaakte producten mbv schone windstroom

Windmade, gemaakte producten mbv schone windstroom

| 27 juni 2013 | 0 Reacties

Het ‘Windmade’ – label is ontwikkeld om producten en diensten aan te bevelen bij milieubewuste consumenten die gemaakt zijn van producten die op basis van windenergie zijn gemaakt. Het label mag worden gebruikt op producten en diensten die voor min. 75% van de gebruikte stroom uit schone energie halen.  Lees hier het gehele artikel. Bron: […]

Lees Meer...

Coevorden heeft vragen over Weijerswold

Coevorden heeft vragen over Weijerswold

| 26 juni 2013 | 0 Reacties

De fracties van de gemeente Coevorden heeft vragen omtrent het rapport over de mogelijk te plaatsen windmolens in Weijerswold. In het rapport is met veel facetten rekening gehouden maar niet met de mensen die de windmolens voor de deur krijgen (D66). Alle raadfracties hikken tegen het plan van de provincie aan om de buurtschap tussen […]

Lees Meer...

Aanleg Windpark Noordoostpolder kan doorgaan

Aanleg Windpark Noordoostpolder kan doorgaan

| 21 juni 2013 | 0 Reacties

De Raad van State heeft zich woensdag 19-6 positief uitgesproken over negen uitvoeringsbesluiten die gaan over de derde fase van de aanleg van Windpark Noordoostpolder; één daarvan is de ontheffing in het kader van de Flora en Faunawet. Hiermee is de laatste stap in het proces afgerond. Daarmee kan de bouw van Windpark Noordoostpolder in […]

Lees Meer...

Laatste MW's windenergie wordt over provincies verdeeld

Laatste MW’s windenergie wordt over provincies verdeeld

| 20 juni 2013 | 0 Reacties

Een definitief akkoord hebben de provincies bereikt over de onderlinge verdeling van 6.000 MW windenergie op heet land. De nieuwe verdeling vindt u onder. Provincies hebben op individuele basis prestatieafspraken gemaakt met het rijk. Deze afspraken tellen op tot 6000 MW, waar de gezamenlijke provincies voor aan de lat staan. Uiterlijk in 2020 moet dit […]

Lees Meer...

Noordzeekanaalgebied kan minstens 150 MW extra energie opgewekken

Noordzeekanaalgebied kan minstens 150 MW extra energie opgewekken

| 19 juni 2013 | 0 Reacties

In opdracht van de gemeenten Amsterdam & Zaanstad en de provincie Noord-Holland werd onderzocht wat de effecten zijn van de bouw & exploitatie van windmolens. Het betreft de gevolgen van bedrijvigheid & woningbouw in het gebied. 65 locaties zijn onderzocht o.m. op veiligheid & geluid maar ook op bouwhoogtebeperking bij Schiphol. De provincie is geen […]

Lees Meer...

CPB: Wind op land heeft positieve bijdrage aan de welvaart

CPB: Wind op land heeft positieve bijdrage aan de welvaart

| 18 juni 2013 | 0 Reacties

Roep CPB uitstel wind op land staat buiten politieke werkelijkheid Met grote verbazing heeft de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) kennis genomen van het rapport en vooral van het persbericht van het CPB over de kosten en baten van windenergie op land. Het CPB stelt op basis van een beperkte economische analyse dat Nederland de […]

Lees Meer...

Minister Kamp (EZ) wil stimuleringsgeld voor wind op zee regelen

Minister Kamp (EZ) wil stimuleringsgeld voor wind op zee regelen

| 17 juni 2013 | 0 Reacties

Op de Winddag 2013 hebben de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en het TKI Wind op Zee het Plan van Aanpak voor het offshore windpark “Leeghwater” gepresenteerd. Het werd door de meer dan 300 aanwezige vertegenwoordigers van de windsector enthousiast ontvangen. In het Kamerdebat gisteren zei Minister Kamp van EZ dat hij wind op zee […]

Lees Meer...

Thole kritisch over enquete Wakker Emmen

Thole kritisch over enquete Wakker Emmen

| 11 juni 2013 | 0 Reacties

Wel of niet plaatsen van windmolens in het gebied tussen Emmercompasuum en Zwartemere was de vraag die gesteld werd in de enquête over het wel of niet plaatsen van windmolens in het gebied. Wakker Emmen heeft aan 8.000 huishoudens een enquête gestuurd. 400 formulieren zijn ingevuld en geretourneerd, een zeer mager scoringspercentage van 5%. Want […]

Lees Meer...

Windmolenboeren Groetpolder naar rechter

Windmolenboeren Groetpolder naar rechter

| 10 juni 2013 | 0 Reacties

Windmolenexploitanten uit Groetpolder (6 agrariers die al sinds 1999 een negentien-tal windmolens op land hebben staan) mogen de windmolens die op steenworp afstand in de Wieringermeer staan, niet vervangen door 14 nieuwe hogere windturbines. Vreemd vinden ze dat omdat elders in de provincie de ene na het andere windpark verrijst in de regio van Wieringermeer […]

Lees Meer...