Archief voor 2013

bouw Windpark Gemini start 2014

bouw Windpark Gemini start 2014

| 9 april 2013 | 0 Reacties

De financiering van windpark Gemini zal kwartaal 4 2013 rond zijn. In 2014 kan gestart worden met de bouw van het windpark wat 55 km ten noorden van Schiermonnikoog ligt. […]

Lees Meer...

Elektrostatische windturbine geschikt voor steden

Elektrostatische windturbine geschikt voor steden

| 8 april 2013 | 0 Reacties

Na tien jaar onderzoek heeft de TU Delft  en Universiteit Wageningen in samenwerking met Mecanoo een windturbine zonder wieken of bewegende delen bedacht. Het demonstratiemodel staat deze week voor het […]

Lees Meer...

Wereldwijd capaciteit windenergie doorbreekt grens 300.000 MW

Wereldwijd capaciteit windenergie doorbreekt grens 300.000 MW

| 5 april 2013 | 0 Reacties

Dit jaar zal naar aller waarschijnlijkheid de capaciteit van windenergie de grens van 300.000 MW overschrijden. Nu kan windenergie al aan de energievraag van 450 miljoen mensen voldoen. De producenten […]

Lees Meer...

Italiaanse Windmolenondernemer blijkt maffiabaas

Italiaanse Windmolenondernemer blijkt maffiabaas

| 4 april 2013 | 0 Reacties

De Italiaanse politie heeft voor een recordbedrag van 1,3 miljard euro geld, bedrijven en onroerend goed van windmolenondernemer Vito Nicastri in beslag genomen. De ‘koning van de wind’ verdiende zijn […]

Lees Meer...

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie opgericht

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie opgericht

| 2 april 2013 | 0 Reacties

Afgelopen week stond in weekblad Elsevier een artikel omtrent de oprichting van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie. De NLVOW wil meer stem geven aan mensen die geconfronteerd worden met industriële […]

Lees Meer...

2015: Vier windmolens Nieuw Prinsenland

2015: Vier windmolens Nieuw Prinsenland

| 2 april 2013 | 0 Reacties

Raedthuys en Suiker Unie hebben een overeenkomst gesloten voor de exploitatie van windmolens op het terrein van de suikerfabriek te Dinteloord die onderdeel is van AFC Nieuw Prinsenland. Deze windmolens […]

Lees Meer...

Houtribdijk Lelystad in beeld

Houtribdijk Lelystad in beeld

| 2 april 2013 | 0 Reacties

Tussen Lelystad en Enkhuizen ligt de Houtribdijk. Deze is nadrukkelijk in beeld bij het Rijk voor de aanleg van een nieuw windmolenpark. Het kabinet heeft besloten om de mogelijkheid van […]

Lees Meer...

Kabinet: 11 nieuwe gebieden windparken

Kabinet: 11 nieuwe gebieden windparken

| 29 maart 2013 | 0 Reacties

In overleg met provincies heeft het kabinet 11 gebieden aangewezen waar nieuwe grootschalige windmolenparken kunnen komen voor 2020. Deze conclusie staat in het ontwerpstructuurvisie Windenergie op Land. De ministerraad heeft […]

Lees Meer...

Strengere geluidsnorm windmolen Schagen

Strengere geluidsnorm windmolen Schagen

| 28 maart 2013 | 0 Reacties

  De windturbine in de gemeente Schagen mag ‘s nachts niet langer draaien. Die uitspraak kwam van de Alkmaarse rechtbank. Windmolens in rustige polders moeten strengere geluidsnormen hanteren. Een bewoonster […]

Lees Meer...

Friesland Campina benut windenergie

Friesland Campina benut windenergie

| 27 maart 2013 | 0 Reacties

Friesland Campina heeft – om haar doelstellingen uit het energiebeleid te realiseren – het Windpark Van Gogh in Etten-Leur geadopteerd. Het windpark, gerealiseerd door drie leden-melkveehouders en investeerders, bestaat uit […]

Lees Meer...