Archive for januari, 2014

Vestas 8 MW windturbine operationeel

Vestas 8 MW windturbine operationeel

| 31 januari 2014 |

Vestas heeft zijn test windturbine een Vestas 164, 8 MW vervoerd en operationeel gemaakt. De windturbine kan voor 7.500 huishoudens stroom opwekken. Klik hier voor de film

Lees Meer...

Inwoners Den Bommel protesteren tegen windmolens

Inwoners Den Bommel protesteren tegen windmolens

| 31 januari 2014 |

De inwoners van Den Bommel zijn vastbesloten om tegen het voorgenomen besluit in te gaan om op de locatie Den Bommel Zuid een windpark te bouwen. De gemeente Goeree Overflakkee stuurde 2 weken geleden een brief aan alle bewoners omtrent de plannen, en dat is in het verkeerde keelgat geschoten. Met name omdat volgens het […]

Lees Meer...

Christen Unie Groningen stelt parkfonds in

Christen Unie Groningen stelt parkfonds in

| 30 januari 2014 |

De Christen Unie in Groningen stelt parkfondsen in om omwonenden mee te laten profiteren van windparken. De Provinciale Staten van Groningen heeft 28 januari het voorstel aangenomen. Een parkfonds maakt het mogelijk om jaarlijks ruim drie ton te investeren in de duurzaamheid en leefbaarheid van het gebied. Ook kunnen omwonenden participeren in windparken en worden […]

Lees Meer...

Ed Nijpels bewaakt 6 MW aan windenergie

Ed Nijpels bewaakt 6 MW aan windenergie

| 29 januari 2014 |

Maandag 27 januari jl. organiseerde de Nederlandse windturbinefabrikant Darwind in Hotel Karel V te Utrecht een seminar over de route naar 6.000 MW wind op land in 2020. Gastsprekers waren o.a. Ed Nijpels (Voorzitter van de commissie ‘Borging Energieakkoord’) en Bert de Vries (Directie Energie en Duurzaamheid min. EZ). Namens de provincies was ook gedeputeerde […]

Lees Meer...

Recordjaar voor wind op zee

Recordjaar voor wind op zee

| 29 januari 2014 |

1.567 MW is er nieuw bijgebouwd aan windenergie op zee in Europa. Dat betekent 34% meer windturbines. Dit blijkt uit cijfers van het EWEA (Europees Windenergie Agentschap). Circa 50% van de MW’s is afkomstig van Groot-Britannie (733 MW). 22% komt vanuit Denemarken (350 MW), Duitsland 15% (240 MW) en onze Belgische zuiderburen 12% (192 MW) […]

Lees Meer...

Google investeert 55 miljoen in windenergie

Google investeert 55 miljoen in windenergie

| 28 januari 2014 |

Google investeert 55 miljoen euro in de ontwikkeling van windmolens in de Amerikaanse staat Texas. De windmolens zijn bedoeld om de CO2-emissies die door traditionele energiebronnen worden geproduceerd te compenseren. Google drijft zijn datacenters en kantoorpanden niet aan met windenergie, maar maakt gebruik van lokale traditionele energiebedrijven. De CO2-emissies die hierdoor ontstaan compenseert het bedrijf […]

Lees Meer...

Delen in Dordtse windenergie

Delen in Dordtse windenergie

| 28 januari 2014 |

Tijdens een bijeenkomst in Dordrecht deelde Siward Zomer, voorzitter De Windvogel toe hoe bewoners & bedrijven in de omgeving van Dordrecht eigenaar van windturbines kunnen worden en hier ook de vruchten van kunnen plukken. Windenergie gaat er komen in Dordrecht en de Drechtse Stromen moet daar van mee kunnen profiteren. Zie ook het originele bericht. […]

Lees Meer...

NWEA: Tempo maken windprojecten van groot belang

NWEA: Tempo maken windprojecten van groot belang

| 24 januari 2014 |

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een advies uitgebracht op het MER van de Structuurvisie Windenergie op Land. De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) herkent een aantal punten van kritiek van de commissie, met name dat het jammer is dat niet alle voor wind in beeld zijnde gebieden zijn beoordeeld. Om het doel van 6.000 […]

Lees Meer...

Kansen gemist in milieueffect rapport

Kansen gemist in milieueffect rapport

| 24 januari 2014 |

In het milieueffect-rapport voor de structuurvisie “Wind op Land” zijn alleen gebieden waarover met provincies afspraken zijn gemaakt, doorgelicht. Dit is jammer want hierdoor had zijn niet alle gebieden onderzocht die geschikt zijn voor windenergie en zijn er kansen gemist. Een bredere analyse had naar de mening van de Commissie voor de m.e.r. tot een […]

Lees Meer...

Overeenkomst NOP Agrowind en Eneco

Overeenkomst NOP Agrowind en Eneco

| 23 januari 2014 |

Een 26-tal windturbines van het nieuw te bouwen windpark in de Noordoostpolder gaan draaien voor Eneco-klanten. Dit doet Eneco om aan de vraag aan groene stroom met name bij zakelijke klanten te voldoen en investeert daarom in windparken offshore en onshore. Daarnaast heeft Eneco langlopende contracten om donkergroene stroom af te nemen van andere windparken. […]

Lees Meer...