Archive for april, 2014

Defensie wil ruimte maken voor windmolens

Defensie wil ruimte maken voor windmolens

| 8 april 2014 | 0 Reacties

Uit een brief van de overheid die gestuurd is naar de Waddeneilanden blijkt dat er momenteel gewerkt wordt naar een haalbaarheidsstudie windenergie binnen de 12-mijlszone (nearshore). Hieruit blijkt dat Defensie bereid is voor de kust van Noord-Holland ruimte te maken voor windmolens binnen 22 km-zone. Vijf zoekgebieden: Zeeland, Maasvlakte, Zuid & Noord-Holland en Ameland worden […]

Lees Meer...

Infomarkten windenergie Flevoland

Infomarkten windenergie Flevoland

| 8 april 2014 | 0 Reacties

Op 14 & 15 april worden er respectievelijk in Dronten en Zeewolde informatiemarkten georganiseerd voor de inwoners van Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen & Swifterbant. De inwoners krijgen informatie over de plannen om met minder molens meer windenergie op te wekken. Maandag 14 april, van 19.30 tot 21.00 uur in Open Hof, De Zuid 2, 8251 […]

Lees Meer...

Protest wp IJsselmeer -> afsluitdijk afgezet

Protest wp IJsselmeer -> afsluitdijk afgezet

| 7 april 2014 | 0 Reacties

Op vrijdag 11 april organiseert Stichting Don Quichot een actie om te voorkomen dat er meer dan 100 windmolens in het Friese gedeelte van het IJsselmeer komen te staan. Tussen 15.00 en 16.00 wordt de afsluitdijk afgezet. Grote zeilschepen ankeren gestrekt langs de Afsluitdijk, kleine schepen varen in een veld daarachter heen en weer. De bruggen […]

Lees Meer...

58 initiatieven clusters windmolens Friesland

58 initiatieven clusters windmolens Friesland

| 7 april 2014 | 0 Reacties

Op 1 april sloot de termijn om windenergie-initiatieven in te dienen. Er zijn 58 initiatieven ingediend voor clusters van windmolens. De initiatieven liggen verspreid over de hele provincie behalve in gemeente Opsterland en Smallingerland, met een concentratie in de windrijke streken van de provincie. Uit de ingediende plannen blijkt dat er veel lokale gemeenschappen betrokken […]

Lees Meer...

Borger-Odoorn faciliteert eigen draagvlakonderzoek wp Drentse Monden

Borger-Odoorn faciliteert eigen draagvlakonderzoek wp Drentse Monden

| 7 april 2014 | 0 Reacties

De gemeenteraad Borger-Odoorn heeft tijdens de vergadering van 3 april j.l. besloten om een draagvlakonderzoek in te stellen met betrekking tot het windpark De Drentse Monden / Oostermoer. In een brief van minister Kamp In de brief van minister Kamp worden door hem alle reeds bekende mogelijke en aanwezige formele wettelijke kaders nogmaals opgesomd. Daarnaast […]

Lees Meer...

Tennet aangewezen als netbeheerder voor windenergie op zee

Tennet aangewezen als netbeheerder voor windenergie op zee

| 4 april 2014 | 0 Reacties

Ed Nijpels maakte afgelopen woensdag (tijdens bijeenkomst v.d Noordelijke Kustprovincies en Energy Valley) bekend dat netbeheerder Tennet aangewezen is als netbeheerder voor windenergie op Zee. De kansen om een kabelfabriek in de Eemshaven te gaan bouwen zijn hierdoor stukken dichterbij gekomen. Bij de kabelfabriek kunnen mogelijk 400 mensen aan een baan worden geholpen.Gedeputeerde Yvonne van […]

Lees Meer...

Ed Nijpels ziet goede kansen voor windenergie in Nederland

Ed Nijpels ziet goede kansen voor windenergie in Nederland

| 4 april 2014 | 0 Reacties

Ed Nijpels is voorzitter van de permanente commissie die toeziet op de uitwerking van het SER-energieakkoord. In de aanloop naar het Nationaal Windenergie Congres welke op 15 & 16 mei in Nieuwegein georganiseerd wordt, zijn er een aantal vragen gesteld aan Nijpels. Zie hieronder “Werken aan draagvlak en innoveren zijn de belangrijkste opgaven voor de […]

Lees Meer...

Noord-Holland stelt zoekgebieden windlocaties vast

Noord-Holland stelt zoekgebieden windlocaties vast

| 4 april 2014 | 0 Reacties

Maximaal 8 locaties of vijftig nieuwe turbines (105,5 MW) mogen er in de toekomst nog gebouwd gaan worden om aan de doelstelling van de overheid te voldoen. Dat is duidelijk nu de provincie Noord-Holland de concept-kaarten heeft vastgesteld waar  in het kader van het herstructureringsprogramma van de provincie mogelijk wel en niet nog geplaatst kunnen […]

Lees Meer...

WindNEE biedt 2500 handtekeningen aan

WindNEE biedt 2500 handtekeningen aan

| 4 april 2014 | 0 Reacties

WindNEE bood onlangs 2500 handtekeningen (en machtigingen met naw-gegevens aan) aan gedeputeerde Munniksma & Van de Boer van de provincie Drenthe. Deze mensen zijn tegen de komst van windparken in Drenthe en is een reactie op het ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie. In het ontwerp van de Actualisatie is de provinciale doelstelling voor windenergie conform de besluitvorming […]

Lees Meer...

Norm geluidshinder windturbines wijzigt niet

Norm geluidshinder windturbines wijzigt niet

| 4 april 2014 | 0 Reacties

Mansveld (staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu) schrijft aan de Tweede Kamer dat de norm van maximale geluidshinder niet van 47dB naar 41dB verlaagt hoeft te worden gedurende de nacht. De reactie was het gevolg op verschillende zinswijzen die zijn ingediend bij grootschalige windturbineprojecten waarin de gevolgen voor laagfrequent geluid voor de gezondheid worden aangevoerd tegen […]

Lees Meer...