Archive for augustus, 2014

NLVOW wil beoordelingssysteem windparken

NLVOW wil beoordelingssysteem windparken

| 29 augustus 2014 | 0 Reacties

De NLVOW, de vereniging van omwonenden van windturbines, wil een beoordelingssysteem voor windparken. Een zogenaamd STERREN-systeem die duidelijkheid moet geven of en in welke mate initiatiefnemers rekening houden met de omgeving.  De vereniging heeft in reactie op de gedragscode van de windbranche een eigen code ontwikkeld. Exploitanten krijgen sterren voor de mate waarin zij aan de eisen in […]

Lees Meer...

Bouw Belgisch windpark in Geel op volle toeren

Bouw Belgisch windpark in Geel op volle toeren

| 29 augustus 2014 | 0 Reacties

Het Storm-windpark in Geel (België), gelegen aan de E313, is in volle aanbouw. Er  worden drie turbines met een tiphoogte van 150 meter gebouwd welke in december operationeel zal zijn en stroom zal opwekken voor ca. 4.600 gezinnen. Het windpark, aan de E313, zal bestaan uit 3 windturbines met een mast van 100 meter en wieken van […]

Lees Meer...

Indiase windenergie sector wil capaciteit vervijfvoudigen

Indiase windenergie sector wil capaciteit vervijfvoudigen

| 29 augustus 2014 | 0 Reacties

De Indiase overheid heeft een verzoek gedaan aan de windenergie sector om alle zeilen bij te zetten om de capaciteit te vervijfvoudigen. De huidige groei is 2 MW en de productieverhoging moet naar 10 gigawatt geïnstalleerd vermogen per jaar. De nieuwe Indiase regering introduceerde in de begroting voor dit jaar nieuwe subsidiemaatregelen en belastingvoordelen om […]

Lees Meer...

Rug wind voor energiebedrijf Dong

Rug wind voor energiebedrijf Dong

| 29 augustus 2014 | 0 Reacties

De eerste 6 maanden van 2014 is de nettowinst van Dong Energy enorm toegenomen. Dit bleek afgelopen woensdag toen het bedrijf zijn halfjaar cijfers bekend maakte. Het energiebedrijf uit Denemarken verdiende veel aan het produceren van windenergie. Door de lage energieprijzen stond de omzet behoorlijk onder druk.  Hoewel de omzet negen procent daalde naar 35,9 […]

Lees Meer...

Raedthuys haalt beroemde spreker Al Gore naar Twente

Raedthuys haalt beroemde spreker Al Gore naar Twente

| 28 augustus 2014 | 0 Reacties

Op zaterdagochtend 4 oktober 2014 is Al Gore de belangrijkste spreker tijdens de Nationale Conventie van Junior Kamer International op de Universiteit Twente. De organisatie is in handen van de 34 leden van de Junior Kamer Twente die, samen met de Raedthuys Groep, de voormalig vicepresident van de Verenigde Staten naar Twente halen. Tijdens de NC2014 op […]

Lees Meer...

Renne Streekproducten mogelijk bezoekerscentrum windpark Noordoostpolder

Renne Streekproducten mogelijk bezoekerscentrum windpark Noordoostpolder

| 28 augustus 2014 | 0 Reacties

De gemeente Noordoostpolder heeft Renne Streekproducten in Nagele in beeld voor het realiseren van een bezoekerscentrum voor het windpark rond Urk. ,,We willen een toeristische verbinding maken in de driehoek Schokland, Noordoostpolder en Urk. We verwachten dat de betrokken overheden mee willen werken om ons plan zo snel mogelijk te realiseren’’, zegt Frans Renne van Renne […]

Lees Meer...

Bedrijven en bewoners uit Nijmegen gaan 5 windturbines bouwen

Bedrijven en bewoners uit Nijmegen gaan 5 windturbines bouwen

| 28 augustus 2014 | 0 Reacties

Het college van B&W heeft  het bestemmingsplan vastgesteld dat de komst van een windpark ten zuiden van de A15 mogelijk maakt. Stichting Wiek II, een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie en Izzy Projects uit Nijmegen, wil op die locatie vijf windturbines realiseren. Bedrijven en bewoners uit Nijmegen en omgeving zorgen voor financiering […]

Lees Meer...

Claims windturbines ongezond ongegrond verklaard door rechters

Claims windturbines ongezond ongegrond verklaard door rechters

| 28 augustus 2014 | 0 Reacties

Het is niet bewezen dat windmolens een effect hebben op de gezondheid van omwonenden. De claims zijn niet gegrond verklaard bij de Amerikaanse rechtbank. Energy and Policy Insitute maakte dit onlangs bekend n.a.v. een onderzoek uit een vergelijking van 49 Amerikaanse rechtzaken.  Bij 48 vd 49 uitspraken gaf de rechter aan dat er geen betrouwbaar […]

Lees Meer...

30 reacties op startnotitie gemeente Dordrecht over windmolens

30 reacties op startnotitie gemeente Dordrecht over windmolens

| 27 augustus 2014 | 0 Reacties

De gemeente Dordrecht onderzoekt de mogelijkheden voor windenergie. Welke effecten hebben windmolens op het milieu, natuur & landschap? Uitgangspunten van het onderzoek is vastgelegd dit voorjaar en een startnotitie is opgesteld.  Dordtenaren zijn uitgenodigd mee te praten over en te reageren op deze notitie. De gemeente ontving ruim dertig reacties. De startnotitie is daarop aangepast en […]

Lees Meer...

Nu ook (wind) boeren de gebeten hond bij protest windpark Meeden

Nu ook (wind) boeren de gebeten hond bij protest windpark Meeden

| 27 augustus 2014 | 0 Reacties

Tijdens een emotionele informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Meeden bleek dat de strijd tegen de windmolen in Meeden zich verhard. Inwoners en actiegroep Storm Meeden richten hun pijlen niet alleen op gedeputeerde William Moorlag maar nu ook op boeren die hun grond beschikbaar stellen. Tijdens de bijeenkomst richtten leden van actiegroep Storm Meeden zich expliciet […]

Lees Meer...