Archief voor 2014

Rustige inloopavond windpark Krammer

Rustige inloopavond windpark Krammer

| 18 september 2014 |

De ontwerpbesluiten, het rijksinpassingsplan en het MER voor het te ontwikkelen Windpark Krammer liggen tot en met 16 oktober ter inzage. Om meer informatie over deze plannen te verschaffen, werd 16 september 2014 een inloopavond georganiseerd. Zo’n 75 bezoekers maakte van deze gelegenheid gebruik en stelden vragen. De aanwezigen hadden vooral vragen over de invloed […]

Lees Meer...

Eneco (offshore wind) verhuist grotere locatie

Eneco (offshore wind) verhuist grotere locatie

| 17 september 2014 |

Eneco breidt werkzaamheden in IJmuiden uit en verhuist naar grotere locatie. De afdeling Offshore Wind van energiebedrijf Eneco betrekt een nieuw kantoor aan de Vlissingenstraat 43. Vanuit het oude pand aan de Industriestraat werd de bedrijfsvoering van het Prinses Amaliawindpark gedaan. Op dit moment bouwt Eneco samen met het Japanse Mitsubishi Corporation iets zuidelijker haar […]

Lees Meer...

Ed Nijpels neemt gedragscode in ontvangst

Ed Nijpels neemt gedragscode in ontvangst

| 16 september 2014 |

Op 4 september heeft Ed Nijpels de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ uit handen van NWEA-voorzitter Jaap Warners ontvangen. Deze code is ondertekend door de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie), de Stichting De Natuur- en Milieufederaties, Natuur en Milieu en Greenpeace Nederland. De gedragscode geeft invulling aan de afspraak om omwonenden en andere […]

Lees Meer...

Eneco wil vergunning offshore windpark Q4 (Bergen aan Zee) wijzigen

Eneco wil vergunning offshore windpark Q4 (Bergen aan Zee) wijzigen

| 16 september 2014 |

Of de bouw van het grote windpark bij Bergen op zee (windpark Q4 geheten) door Eneco doorgaat is afhankelijk van de naleving afspraak Energieakkoord. Eneco wil de capaciteit van 288 MW naar 424 MW uitbreiden.De plannen van energiebedrijf Eneco om een nieuw windmolenpark op zee te bouwen, 23 km uit de kust bij Bergen aan […]

Lees Meer...

2 miljoen voor onderzoek logistiek offshore windparken

2 miljoen voor onderzoek logistiek offshore windparken

| 16 september 2014 |

Een flinke subsidie van 2 miljoen Euro voor een drietal onderzoeken naar duurzame servicelogistiek op offshore windparken, supply chain resilience en het verduurzamen van het transport van verse levensmiddelen, ontvangt de Rijksuniversiteit in Groningen. Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voldoen de projecten ‘ruim’ aan de doelstellingen van de Nationale Topsector Logistiek. NWO […]

Lees Meer...

TenneT BSO en Energinet starten aanleg Cobra-kabel voor windenergie

TenneT BSO en Energinet starten aanleg Cobra-kabel voor windenergie

| 16 september 2014 |

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT BSO bv & Energinet.dk gaan een 300 km lange onderzeese kabel aanleggen. Deze gaat de Nederlandse en Deense elektriciteit met elkaar verbinden. In 2019 zal deze gereed zijn. Het doel van deze COBRA-kabel is om duurzame energie (uit windmolenparken) te integreren in het Nederlandse elektriciteitssysteem”, vertelt Mel Kroon (CEO-TenneT).   “De COBRA-kabel is […]

Lees Meer...

Topwind installeert Bat Protection System bij windturbines

Topwind installeert Bat Protection System bij windturbines

| 16 september 2014 |

Topwind heeft een prototype van het Bat Protection System (BPS) geïnstalleerd. Het systeem, dat door Topwind is ontworpen, detecteert door middel van een hoogwaardige ultrasoon sensor de aanwezigheid en activiteit van vleermuizen bij windturbines. De vleermuis is een beschermde diersoort. Op locaties waar het aannemelijk is dat vleermuizen aanwezig zijn, kan bij de vergunningverlening een ontheffing verkregen worden. Hierbij […]

Lees Meer...

Onderzoek windmolens langs Noordzeekanaal

Onderzoek windmolens langs Noordzeekanaal

| 15 september 2014 |

Provincie Noord-Holland is drukdoende op geschikte locaties voor windmolens te vinden. Opties zijn in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en in het Noordzeekanaalgebied. Dat bleek tijdens een informatieavond aan leden van wijkplatform IJmuiden-Noord.Eneco tracht een vergunning voor plaatsing 6 tot 8 windturbines (ashoogte 80 tot 120 m) aan de Noordkant van het Noordzeekanaal te krijgen. […]

Lees Meer...

Micro-windturbine zorgt voor stroom woningen

Micro-windturbine zorgt voor stroom woningen

| 15 september 2014 |

In het winderige Nedersaksen (Duitsland) is een jong bedrijf dat de eerste micro windturbine voor woningen heeft ontwikkeld, de Skywind NG geheten. Deze is compact en kan op het dak van huizen worden gemonteerd voor slechts 3.000 euro. De elektriciteit wordt direct gebruikt of opgeslagen. De kleine windturbine weegt slechts 600 gram en produceert geruisloos […]

Lees Meer...

Geen windmolens bij Lauwersmeergebied

Geen windmolens bij Lauwersmeergebied

| 15 september 2014 |

Het gemeentebestuur van De Marne wil niet dat er een windpark vlakbij het Nationaal Park Lauwersmeer komt omdat dit ten koste van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap gaat. Burgemeester Koos Wiersma vindt dat de gemeente de afgelopen maanden niet goed genoeg is betrokken bij het proces door Fryslân foar de Wyn, die voeren de […]

Lees Meer...