Archief voor 2014

Delta zet windpark Kreekraksluizen te koop

Delta zet windpark Kreekraksluizen te koop

| 12 december 2014 | 0 Reacties

Energieconcern Delta is de eigenaar van de windturbines bij Kreekraksluizen en wil deze voor 50 miljoen verkopen. De opbrengst wordt dan benut om haar schulden te verlagen. Windpark Kreekraksluizen is het grootste windpark in Zeeland en een jaar geleden in gebruik genomen.  Naast Delta zijn Eneco, Scheldewind en Winvast initiatiefnemers maar Delta heeft de meeste […]

Lees Meer...

Geen draagvlak voor windpark in Drenthe

Geen draagvlak voor windpark in Drenthe

| 11 december 2014 | 0 Reacties

Uit een draagvlakonderzoek gehouden in de gemeenten Aa & Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal blijkt dat 75% van de bewoners tegen de komst van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer is. 10.610 inwoners konden aangeven of ze voor of tegen het windpark zijn. 4229 reageerden op de vragen. Dat werd duidelijk afgelopen dinsdagavond toen het onderzoek […]

Lees Meer...

PS Fryslan: geen referendum windturbines

PS Fryslan: geen referendum windturbines

| 11 december 2014 | 0 Reacties

Provinciale Staten Friesland hadden deze week een pittig debat over de vraag waar de toekomstige windturbines in Friesland moeten staan. 2800 inwoners van de provincie hadden een verzoek in gediend om een referendum te houden. Conclusie: er komt geen referendum.  — 22 stemden tegen (PvdA, FNP, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PVV) en 18 voor (CDA, VVD, D66, Friese Koers, fractie-Buisman).  Dit […]

Lees Meer...

PVV Noord-Holland wil referendum tegen windenergie

PVV Noord-Holland wil referendum tegen windenergie

| 11 december 2014 | 0 Reacties

De PVV-fractie uit Noord-Holland wil een referendum tegen windparken en gaat handtekeningen verzamelen. Fractievoorzitter Danny v.d. Sluijs wil dat het provinciebestuur luistert naar de burger. De PVV is tegenstander van 130 windturbines in Noord-Holland. Volgens de partij veroorzaken ze lawaaioverlast, materiële schade aan huizen die onverkoopbaar worden en geestelijke leed. In 9 gemeentehuizen van Noord-Holland (Den […]

Lees Meer...

Ton Hirdes beëindigt werkzaamheden NWEA

Ton Hirdes beëindigt werkzaamheden NWEA

| 10 december 2014 | 0 Reacties

Het bestuur van NWEA deelt mee dat in goed overleg is overeengekomen dat Ton Hirdes zijn werkzaamheden voor NWEA per 31-12-2014 beëindigt. In de komende weken vindt overdracht van taken binnen het bureau van NWEA plaats.  Ton Hirdes was sinds mei 2007 directeur van NWEA. NWEA dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid gedurende de […]

Lees Meer...

Commissie M.E.R. vindt aanpak milieu-effect windenergie helder

Commissie M.E.R. vindt aanpak milieu-effect windenergie helder

| 10 december 2014 | 0 Reacties

De Commissie m.e.r. vindt de aanpak om de milieueffecten van kavels voor windenergie op zee bij Borssele te onderzoeken helder. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden. Bijzonder aan de aanpak is ook het nieuwe toetsingskader voor natuur. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over […]

Lees Meer...

Enercon ontwikkelt 4 MW windturbine

Enercon ontwikkelt 4 MW windturbine

| 9 december 2014 | 0 Reacties

De Duitse windturbine-fabrikant Enercon is druk bezig met het ontwerpen van een nieuwe 4 MW windturbine.  Drie modellen worden er gebouwd met als eerste prototype, een Enercon E-126, 4.2 MW. Deze windturbine is bestemd voor locaties met gemiddelde windsnelheden. Eind 2015 zal de eerste gereed zijn en in 2016 zal naar verwachting gestart worden met […]

Lees Meer...

Prototype Senvion 6.2 M152 gebouwd (6.15 MW)

Prototype Senvion 6.2 M152 gebouwd (6.15 MW)

| 9 december 2014 | 0 Reacties

Windturbine-fabrikant Senvion heeft een prototype van de Senvion 6.2M152 met de grootste rotordiameter gebouwd. Dit gebeurde op 3 december j.l. Nog nooit had Senvion zulke grote rotorbladen gebouwd, getransporteerd en gemonteerd. Met een rotordiameter van 152 m en een windsnelheid van 9,5 m per seconde wordt de productie met 20 % verhoogd.  Met deze windturbine […]

Lees Meer...

Groot draagvlakonderzoek Veenkolonien vandaag bekend

Groot draagvlakonderzoek Veenkolonien vandaag bekend

| 9 december 2014 | 0 Reacties

Gigawiek is een samenwerkingsverband van actiegroepen tegen windenergie in Nederland. In Drenthe heb je bijvoorbeeld Platform Storm en Tegenwind.  Om een vuist te maken zullen de samenwerkende actiegroepen in geheel Nederland protestmanifestaties gaan organiseren. Op 19 december staat de eerste gepland bij energiemaatschappij Eneco. Vanavond wordt in de Veenkoloniën de uitkomst van een groot onderzoek bekend gemaakt over […]

Lees Meer...

Pure Energie is groenste stroomleverancier

Pure Energie is groenste stroomleverancier

| 9 december 2014 | 0 Reacties

Wederom is Pure Energie de groenste stroomleverancier van Nederland. Dit bewijst het onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu. Ruim 30 energieleveranciers zijn getoetst op onder andere de duurzaamheid van stroom, de herkomst en de investeringen in nieuwe duurzame projecten. Voor de tweede keer op rij rolt Pure Energie van Raedthuys als […]

Lees Meer...