Archive for april, 2015

BlueWeek 2015: realiseren rendabele offshore staat en valt met samenwerking

BlueWeek 2015: realiseren rendabele offshore staat en valt met samenwerking

| 30 april 2015 | 0 Reacties

Alleen als industrie, overheid en onderzoekers op het gebied van windenergie op zee en energiewinning uit water samen optrekken, is het Energieakkoord haalbaar. Dat bleek tijdens het Marine Renewable Energy Symposium bij Deltares. In het Energieakkoord is vastgelegd dat in 2023 16% van de Nederlandse energie duurzaam moet zijn. Zonder windmolens op zee en getijdenstroominstallaties […]

Lees Meer...

MER: weeg effecten kabel windpark Borssele zorgvuldig af

MER: weeg effecten kabel windpark Borssele zorgvuldig af

| 30 april 2015 | 0 Reacties

Kijk goed naar de gevolgen voor natuur en milieu als je een elektriciteitsleiding van het toekomstige windpark voor de kust van Walcheren aanlegt. Dat adviseert de onafhankelijke Commissie MER de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Momenteel zijn er 4 mogelijkheden in beeld om de elektriciteit van windpark Borssele naar station van TenneT […]

Lees Meer...

Helikopterplatform Eemshaven omstreden

Helikopterplatform Eemshaven omstreden

| 30 april 2015 | 0 Reacties

Een heli-platform in de Eemshaven t.b.v. van het in aanbouw zijnde offshore windpark Gemini moet er komen! In een college-akkoord van SP, CDA, ChristenUnie, D66 en Groen Link staat dat vermeld want deze week is besproken in Provinciale Staten. Inwoners zijn bang voor geluidsoverlast en waardedaling van woningen. Het ruime zoekgebied ten zuiden van de […]

Lees Meer...

Plannen windenergie IJmuiden Ver van de baan

Plannen windenergie IJmuiden Ver van de baan

| 30 april 2015 | 0 Reacties

Minister Kamp (Economische Zaken) heeft in een brief geschreven dat het benutten van het gebied IJmuiden Ver komt te vervallen als optie voor windenergie. Het worden windregio’s offshore voor de kust van Noord en Zuid-Holland. IJmuiden Ver zou goedkoper zijn dan windenergie op zee, werd eerder beweerd. Alleen konden Siemens en Van Oord (promotors van […]

Lees Meer...

Scholenproject "Bouw je eigen Windmolen" van start

Scholenproject “Bouw je eigen Windmolen” van start

| 26 april 2015 | 0 Reacties

Op scholen in de gemeente Hof van Twente is het project “Bouw je Eigen Windmolen” van start gegaan. Gastlezen over duurzame energie, met aandacht voor windenergie en een wedstrijd. Een presentatie werd gemaakt en een windmolen bouwen die energie kan opwekken. De winnaar is : groep 8 van de Gijminkschool. Prijs: uitje naar Econexishuis te […]

Lees Meer...

Experts verwachten verdubbeling aantal windturbines

Experts verwachten verdubbeling aantal windturbines

| 24 april 2015 | 0 Reacties

RTL nieuws weet te melden dat de komende 30 jaar windenergie de goedkoopste energiebron in de USA gaat worden. Dit staat vermeld in een rapport van de Amerikaanse ministerie van Energie.  Windturbines leveren nu in 18 van de 50 staten meer dan 5% van de energiebehoefte. Italië en Duitsland ligt dit getal hoger. Door gunstige fiscale […]

Lees Meer...

Senvion wint 18 MW order Italiaans windfarm

Senvion wint 18 MW order Italiaans windfarm

| 24 april 2015 | 0 Reacties

Eén van ‘s werelds grootste windturbine-fabrikanten Senvion (dochter Suzlon Group) heeft een contract getekend voor de levering van een 6-tal Senvion 3.0 MW 122 (rotordiameter) windturbines met een ashoogte van 90 meter. Het is de eerste keer dat dit type windturbine in Italië gestationeerd wordt. De windturbines zijn bestemd voor het Italiaanse windpark Brienza in Basilicata. De […]

Lees Meer...

Spares in Motion wint prestigieuze vakprijs in USA

Spares in Motion wint prestigieuze vakprijs in USA

| 23 april 2015 | 0 Reacties

De Nederlandse startup Spares in Motion heeft een prestigieuze vakprijs gewonnen.  De 400 belangrijkste spelers uit de Amerikaanse windindustrie kozen Spares in Motion als ‘Best Industry Newcomer’. De prijs werd uitgereikt tijdens de Wind O&M Summit in Texas USA georganiseerd door Wind Energy Update. Spares in Motion is een wereldwijd handelsplatform voor de windindustrie. De […]

Lees Meer...

Limburgse gemeenten Leudal, Neder- en Weert zoeken locaties windparken

Limburgse gemeenten Leudal, Neder- en Weert zoeken locaties windparken

| 23 april 2015 | 0 Reacties

De Limburgse gemeenten Leudal, Weert & Nederweert gaan gezamenlijk op zoek naar locaties voor windparken. De winst die dan voorkomt uit de opgewekte windenergie stroom komt ten goede van de gemeenschap. Leudal, Weert en Nederweert zoeken naar plekken voor windenergie. Limburg draagt bij aan het Nationale Energieakkoord en heeft afgesproken met het Interprovinciaal Overleg dat […]

Lees Meer...

Visualisatie windparken op zee bekend

Visualisatie windparken op zee bekend

| 23 april 2015 | 0 Reacties

5 miljoen Nederlandse huishoudens moeten in 2023 worden voorzien van stroom opgewekt door offshore windparken. I.p.v. veel kleine windparken heeft het kabinet gekozen voor een aantal grote windparken. Hiermee worden kosten bespaard en blijft er ruimte over voor scheepvaart. Het kabinet heeft een visualisatie laten ontwikkelen waarin is te zien hoe de windparken op zee […]

Lees Meer...