Archive for september, 2015

ECN: 40% kostenreductie Offshore windenergie haalbaar in 2023

ECN: 40% kostenreductie Offshore windenergie haalbaar in 2023

| 30 september 2015 | 0 Reacties

Om op lange termijn over te stappen op duurzame energiebronnen is noodzakelijk voor de Nederlandse samenleving. (Denk aan klimaatprobleem en einde voorraad fossiele brandstoffen). Maar het brengt ook kansen met zich mee. Het SER Energieakkoord is daarbij een stap in de goede richting. Offshore windenergie is in dit akkoord een belangrijke pijler. De bouw van […]

Lees Meer...

Windpark Krammer krijgt subsidie (SDE+) voor opgewekte duurzame energie

Windpark Krammer krijgt subsidie (SDE+) voor opgewekte duurzame energie

| 30 september 2015 | 0 Reacties

Het ministerie van EZ heeft subsidie toegekend aan windpark Krammer (100 MW, goed voor 100.000 huishoudens) in Zeeland. Hierdoor komt de bouw van het windpark een stapje dichterbij. Windpark Krammer ontvangt dus subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. Met de SDE+ stimuleert het ministerie de […]

Lees Meer...

Windpark Krammer krijgt subsidie (SDE+) voor opgewekte duurzame energie

Windpark Krammer krijgt subsidie (SDE+) voor opgewekte duurzame energie

| 30 september 2015 | 0 Reacties

Het ministerie van EZ heeft subsidie toegekend aan windpark Krammer (100 MW, goed voor 100.000 huishoudens) in Zeeland. Hierdoor komt de bouw van het windpark een stapje dichterbij. Windpark Krammer ontvangt dus subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. Met de SDE+ stimuleert het ministerie de […]

Lees Meer...

Akkoord voor Windpark Krammer & Zeeuwse Landschap

Akkoord voor Windpark Krammer & Zeeuwse Landschap

| 30 september 2015 | 0 Reacties

Om mogelijk ecologische schade van de geplande windturbines bij de Krammersluizen te verminderen (locatie ligt op kruispunt Oosterschelde, Grevelingen en het Volkerak en Zoommeer en veel vogeltrek) hebben het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer een akkoord gesloten over een uitgebreid pakket van maatregelen.  De provincie Zeeland & het Rijk hebben de locatie Krammersluizen aangewezen voor […]

Lees Meer...

Draagbare windturbine voor elektrische auto

Draagbare windturbine voor elektrische auto

| 29 september 2015 | 0 Reacties

Draagbare windturbines? Ja, deze bestaan! Een bedrijf uit Minnesota (USA) heeft een draagbare windturbine ontwikkeld. Een zogenaamde Trinity windmolens zijn in een kleine 30 cm hoge versie (vermogen van 50 watt) te koop. De capaciteit is 7500 mAh, en het gewicht is slechts 50 gram. Ook is een grotere versie van 19 kg (vermogen 2500 […]

Lees Meer...

Siemens: Offshore service moet kosten verlagen

Siemens: Offshore service moet kosten verlagen

| 29 september 2015 | 0 Reacties

De Duitse fabrikant Siemens wil in 2020 windenergie produceren voor 10 eurocent of minder per kilowattuur. Bij een windturbine met een vermogen van 10 MW moet dat mogelijk zijn. De onderhoudskosten moeten naar beneden. Door offshore service moet de kosten verlagen mede door een zogenaamd offshore office waar ruimte is voor 305 m2 en capaciteit […]

Lees Meer...

Plan: Vier gebieden Flevoland voor windturbines

Plan: Vier gebieden Flevoland voor windturbines

| 25 september 2015 | 0 Reacties

Op 15 september hebben GS van Flevoland en de colleges van B & W Dronten + Zeewolde een belangrijke voortgang geboekt in het opschalen en saneren van windturbines in de provincie. Op 21 oktober is het plan ter visie.  Belanghebbenden krijgen zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. In 4 deelgebieden leggen […]

Lees Meer...

Al 3.2 miljoen euro voor Windpark Nijmegen-Betuwe

Al 3.2 miljoen euro voor Windpark Nijmegen-Betuwe

| 24 september 2015 | 0 Reacties

Voor ruim 3.2 miljoen euro zijn windaandelen aangevraagd voor windpark Nijmegen (Betuwe). 1082 leden van Windpower Nijmegen waren bereid om te investeren in een duurzame samenleving. Ruim voldoende eigen vermogen om het windpark te realiseren. Tot 15 september konden leden zich inschrijven en daar is goed gebruik van gemaakt. Ca. 75% van de leden heeft […]

Lees Meer...

Natuurvereniging wint strijd tegen windpark Ossendrecht

Natuurvereniging wint strijd tegen windpark Ossendrecht

| 24 september 2015 | 0 Reacties

Het windpark Ossendrecht is voor minstens een jaar van de baan. Natuur- en milieuvereniging Namiro en Benegora spanden een geding aan tegen de provincie Noord-Brabant & de gemeente Woensdrecht. De Raad van State heeft de verenigingen in het gelijk gesteld.  Eneco Wind wil 5 windturbines plaatsen aan de Kabeljauwbeek. “Dat is gebeurd middels proactieve aanwijzing door de provincie, […]

Lees Meer...

Windpark Luchterduinen feestelijk in gebruik genomen

Windpark Luchterduinen feestelijk in gebruik genomen

| 22 september 2015 | 0 Reacties

Met een traditionele Japanse Kagami Biraki-ceremonie is windpark Eneco Luchterduinen feestelijk in gebruik genomen door de twee eigenaren, Mitsubishi Corporation en Eneco. Het windpark telt 43 windmolens en staat 23 kilometer uit de kust van Zandvoort en Noordwijk. Luchterduinen heeft een vermogen van 129 MegaWatt en is daarmee goed voor groene stroom voor 150.000 huishoudens. De totale investering […]

Lees Meer...