Archive for december, 2015

Lagerwey windturbines op transport naar Finland

Lagerwey windturbines op transport naar Finland

| 9 december 2015 | 0 Reacties

Voor de bouw van twee windparken in Finland, met een totale capaciteit van 27,5 MW, is windturbinefabrikant Lagerwey gestart met het transport en de verscheping van de verschillende onderdelen. In totaal zijn de onderdelen van vijf complete windturbines al afgeleverd op de plaats van bestemming in Finland. In de maanden januari tot en met maart […]

Lees Meer...

222 zienswijzen plan windenergie Flevoland

222 zienswijzen plan windenergie Flevoland

| 9 december 2015 | 0 Reacties

Op het ontwerp Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland waarin staat waar windenergie worden afgebroken en nieuwe worden gebouwd, zijn 222 zienswijzen ingediend. Deze konden tot 3 dec worden ingestuurd bij de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde.  Al deze reacties worden onderzocht en beantwoord. Dit leidt tot een Nota van Antwoord die in 2016 aan […]

Lees Meer...

Budget SDE+ in 2016: 8 miljard euro

Budget SDE+ in 2016: 8 miljard euro

| 8 december 2015 | 0 Reacties

Het budget voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ wordt in 2016 meer dan verdubbeld naar 8 miljard euro. Er komen 2 openstellingsrondes in maart en september. Zo hebben ontwikkelaars een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe duurzame energieprojecten. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede […]

Lees Meer...

Meewind: ‘Nederlandse tendersysteem leidt niet tot innovatie’

Meewind: ‘Nederlandse tendersysteem leidt niet tot innovatie’

| 8 december 2015 | 0 Reacties

Binnenkort start de bouw van Nobelwind, het derde windpark voor de Belgische kust dat mede mogelijk is gemaakt door Meewind. Een Nederlands beleggingsfonds dat investeert in Belgische offshore windparken. Logisch? “Ja”, stelt Meewind-bestuurder Willem Smelik. “Het Belgische systeem is, in tegenstelling tot het Nederlandse tendersysteem, interessant voor ervaren en innovatieve ontwikkelaars.” Op 23 oktober jl. […]

Lees Meer...

Goede scheiding cultuurhistorische landschappen en gebieden voor windenergie

Goede scheiding cultuurhistorische landschappen en gebieden voor windenergie

| 8 december 2015 | 0 Reacties

 Speciaal voor initiatiefnemers die op zoek zijn naar gebieden om windenergie te plaatsen is er een speciale kaart ontwikkeld. De kaart geeft ook aan welke gebieden door het Rijk en de provincies zijn aangewezen als zoekgebied voor windenergie. De kaart toont in één oogopslag waar deze zoekgebieden de cultuurhistorische landschappen overlappen.   Vanuit cultuurhistorisch oogpunt […]

Lees Meer...

Robuuste omzetstijging Siemens tot EUR 1,1 miljard

Robuuste omzetstijging Siemens tot EUR 1,1 miljard

| 7 december 2015 | 0 Reacties

In het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 30 september 2015, realiseerde Siemens Nederland N.V. een robuuste omzetstijging tot EUR 1,1 miljard. De orderontvangst kwam uit op EUR 1,1 miljard. De winst voor belastingen bedroeg EUR 101 miljoen. Aan het einde van het boekjaar 2015 had Siemens Nederland 2.254 medewerkers in vaste dienst. Kansen voor Siemens […]

Lees Meer...

RWE sluit kolencentrale in Geertruidenberg

RWE sluit kolencentrale in Geertruidenberg

| 7 december 2015 | 0 Reacties

RWE in Nederland heeft zich aangesloten bij De Nederlandse Klimaatcoalitie. Samen met overheden, belangen-, kennis, netwerkorganisaties en andere bedrijven in Nederland wil zij actief een antwoord formuleren op het klimaatvraagstuk. RWE onderkent de noodzaak tot aanzienlijke Co2 reductie in haar bedrijfsvoering. Al in 2009 committeerde RWE zich aan het terugbrengen van Co2 -uitstoot op concernniveau […]

Lees Meer...

Kerstactie *** boek: Alles over windenergie ***

Kerstactie *** boek: Alles over windenergie ***

| 7 december 2015 | 0 Reacties

Speciaal vanuit Windenergie-nieuws.nl is er een kerstactie voor u. Sinds november 2015 is het boek  ‘Alles over Windenergie’ op de markt. Alle aspecten rond de bouw van windmolens zijn helder en leesbaar bijeengebracht. In het boek staan alle feiten op een rij, van het ontstaan van wind tot de techniek achter die megawatt-turbines, van milieu […]

Lees Meer...

Procedure windpark Wieringermeer vordert gestaag

Procedure windpark Wieringermeer vordert gestaag

| 5 december 2015 | 0 Reacties

Windpark Wieringermeer heeft begin mei 2015 definitief vergunningen verkregen voor de bouw van 99 windmolens in de Wieringermeerpolder. Ook het Rijksinpassingsplan is vastgesteld, waarmee planologisch ruimte wordt geboden aan het windpark. Belanghebbenden konden van zaterdag 9 mei tot en met vrijdag 19 juni in beroep gaan tegen een of meer van deze besluiten bij de […]

Lees Meer...

Google verdubbelt investering in groene energie

Google verdubbelt investering in groene energie

| 3 december 2015 | 0 Reacties

Vandaag maakt Google bekend dat het nog meer gaat inzetten op de Amerikaanse windenergie. De investering in duurzame energie wordt verdubbeld. In de USA wordt voor 686 MW opgewekt met windenergie welke over een 3-tal energiecentrales wordt verdeeld. In Zweden koopt Google 76 MW in. In het zonnige Chili ontvangt Google 80 MW aan duurzame […]

Lees Meer...