Archive for maart, 2016

Extra ondersteuning gemeenten noodzakelijk voor realisatie energieakkoord

Extra ondersteuning gemeenten noodzakelijk voor realisatie energieakkoord

| 18 maart 2016 | 0 Reacties

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is positief over de groei over het afgelopen jaar van het opgesteld vermogen aan windenergie. Hoewel de groei in 2015 stevig was, moeten voor het […]

Lees Meer...

Kamp laat verstoring Lofar door windmolens Veenkoloniën weer onderzoeken

Kamp laat verstoring Lofar door windmolens Veenkoloniën weer onderzoeken

| 18 maart 2016 | 0 Reacties

Toch heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken besloten of de toekomstige windturbines in de Veenkolonien de megatelescoop Lofar verstoort. Eerder noemde Kamp het risico dat Lofar negatieve gevolgen zou […]

Lees Meer...

Tweede Kamer praat over hoogspanningslijn ivm komst windpark Borssele

Tweede Kamer praat over hoogspanningslijn ivm komst windpark Borssele

| 17 maart 2016 | 0 Reacties

Vandaag praat Tweede Kamer over een nieuwe 280 kV-hoogspanningslijn van Borssele via Rilland naar Tilburg. Deze is noodzakelijk aldus Kramp om kans op stroomuitval te verkleinen. De huidige hoogspanningslijn zit […]

Lees Meer...

Plan windpark Afsluitdijk in 2014 al bekopschoofd

Plan windpark Afsluitdijk in 2014 al bekopschoofd

| 17 maart 2016 | 0 Reacties

Nuon Wind Development BV, Hiddum Houw BV, en Windpark A7 BV hebben in 2014 al geclaimd om het windpark Fryslan te bouwen. Dit beweert de Leeuwarder Courant. Het gaat om […]

Lees Meer...

Inpassingsplan en vergunningen voor Windpark Krammer blijven in stand

Inpassingsplan en vergunningen voor Windpark Krammer blijven in stand

| 16 maart 2016 | 0 Reacties

Windpark Krammer mag op en rond het Krammersluizencomplex worden aangelegd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het rijksinpassingsplan ‘Windpark Krammer’ in stand gelaten en de bezwaren tegen […]

Lees Meer...

Windpark Battenoert officieel geopend

Windpark Battenoert officieel geopend

| 16 maart 2016 | 0 Reacties

Gisteren is de opschaling van windpark Battenoert op Goeree-Overflakkee (4 Enercon E101, 3.0 MW) afgerond en is het windpark officieel geopend. Coöperatie Deltawind heeft een zevental oude windturbines te vervangen […]

Lees Meer...

De Wolff Nederland wil 4 windturbines bij Staphorst plaatsen

De Wolff Nederland wil 4 windturbines bij Staphorst plaatsen

| 16 maart 2016 | 0 Reacties

Op 22 maart besluit het Waterschap Drents Overijssel Delta of ze akkoord gaan met het plaatsen van 4 windturbines langs de A28 in de gemeente Staphorst. In het coalitieakkoord uit […]

Lees Meer...

Fugro onderzoekt Nederlandse zeebodem voor toekomstige windparken

Fugro onderzoekt Nederlandse zeebodem voor toekomstige windparken

| 15 maart 2016 | 0 Reacties

Fugro (ingenieursbureau uit Leidschendam) onderzoekt in 3-4 weken tijd de zeebodem voor de Nederlandse kust naar de bodemgesteldheid van de toekomstige offshore windparken.  Dit wordt in kaart gebracht voor de […]

Lees Meer...

GS: 5 windturbines op locatie aan het Spui in Korendijk

GS: 5 windturbines op locatie aan het Spui in Korendijk

| 14 maart 2016 | 0 Reacties

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpinpassingsplan, het milieueffectonderzoek (MER) en de ontwerpvergunningen voor windenergie op de locatie aan het Spui in gemeente Korendijk vastgesteld. Uit het MER blijkt dat de locatie […]

Lees Meer...

Positieve uitspraak Raad van State windpark Nieuwe Waterweg Rotterdam

Positieve uitspraak Raad van State windpark Nieuwe Waterweg Rotterdam

| 11 maart 2016 | 0 Reacties

Op woensdag 9 maart j.l. heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de hoger beroepen tegen de Omgevingsvergunning (WABO) voor de bouw van het Windpark Nieuwe Waterweg, afgegeven door […]

Lees Meer...