Archive for maart, 2017

Geen windturbines op het Schoteroog in Haarlem

Geen windturbines op het Schoteroog in Haarlem

| 30 maart 2017 | 0 Reacties

Provinciale Staten van Noord-Holland wijst de aanvraag voor een  viertal nieuwe windturbines in Haarlem af. Jack van der Hoek (gedeputeerde) maakte duidelijk dat de aanvraag voor de vervanging van de 4 defecte molens niet binnen het beleid op het gebied van duurzame energie valt. De provincie Noord-Holland wil de komende jaren voor 685 MW aan […]

Lees Meer...

Terinzagelegging fase 4 windpark Wieringermeer

Terinzagelegging fase 4 windpark Wieringermeer

| 30 maart 2017 | 0 Reacties

Momenteel liggen de definitieve besluiten voor fase 4 van windpark Wieringermeer ter inzage. Het betreft een wijziging van het inpassingsplan, een gewijzigde Flora- en Faunawet ontheffing en vier omgevingsvergunningen. De ontwerp besluiten lagen eind vorig jaar ter inzage. Er is in die periode één zienswijze binnengekomen. Tussen 17 maart en 28 april kunnen betrokkenen een […]

Lees Meer...

Mogelijke fraude bij Hollandsche Wind

Mogelijke fraude bij Hollandsche Wind

| 29 maart 2017 | 0 Reacties

Drie verdachten zijn gearresteerd, en meerdere voertuigen zijn door de FIOD en het Openbaar Ministerie gisteren in beslag genomen t.b.v. het onderzoek naar oplichting door Hollandsche Wind. Dit meldt de krant De Stentor. De huiszoekingen werden verricht in Zutphen, Steenderen, Terschuur en Hengelo. De bedrijfspanden waar een doorzoeking plaatsvond staan in Arnhem, Amersfoort, Lelystad, en Den […]

Lees Meer...

Dossier windmolens Houten nog niet gesloten

Dossier windmolens Houten nog niet gesloten

| 29 maart 2017 | 0 Reacties

Houten, Eneco en bewoners blijven in gesprek over de windturbines in het dorp dankzij een motie. Wethouder Michiel van Liere vond dat de discussie over de herrie van de molens in een impasse zat. Na technische aanpassingen tegen geluidsoverlast kwam er een nieuwe eis van inwoners. De bewoners willen de windmolens ‘s nachts uitgaan, zonder […]

Lees Meer...

Het Nationaal Windenergie Event | 18 mei 2017 | Postillion Utrecht-Bunnik

Het Nationaal Windenergie Event | 18 mei 2017 | Postillion Utrecht-Bunnik

| 28 maart 2017 | 0 Reacties

“It takes a trial to experience a triumph” Met deze woorden in gedachten kijken we naar de windenergiesector in Nederland. Inmiddels is windenergie een volwaardig onderdeel van de duurzame energiemix en een (zo niet dé) belangrijke energievorm om de doelstellingen uit het energie akkoord te behalen. Als één ding als een paal boven water staat, […]

Lees Meer...

Financiering 200 miljoen euro windpark Krammer is rond

Financiering 200 miljoen euro windpark Krammer is rond

| 23 maart 2017 | 0 Reacties

Windpark Krammer heeft de financiering voor het project rond. Hoewel de bouw al is begonnen, is dit een grote mijlpaal voor het project waar lang naar is toegewerkt. Onderdeel van de financiering is een burgerparticipatie.   De totale investering bedraagt ruim 200 miljoen euro. Aandeelhouders Zeeuwind, Deltawind en fabrikant windturbines Enercon nemen het eigen vermogen […]

Lees Meer...

Eneco en Topwind sluiten een samenwerkingsovereenkomst

Eneco en Topwind sluiten een samenwerkingsovereenkomst

| 22 maart 2017 | 0 Reacties

Topwind en Eneco hebben na een raamovereenkomst voor de Ice Prevention Systems nu ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het doel van deze samenwerking is dat Topwind als expert op het gebied van windenergie Eneco ad-hoc kan ondersteunen bij het exploiteren van haar windparken. Eneco heeft als missie duurzame energie voor iedereen. Om dat waar te maken […]

Lees Meer...

Windenergie opslaan, hoe doen we dat?

Windenergie opslaan, hoe doen we dat?

| 22 maart 2017 | 2 Reacties

Windenergie is een duurzaam soort energie maar heeft één groot nadeel en dat is dat de productie ervan erg lastig is. Dit komt vooral wanneer er veel wind staat we windenergie over produceren, maar aan de andere kant, als er geen wind staat er weer te weinig van hebben. In dit blog geven we antwoord […]

Lees Meer...

Grondposities voor lokale energiecooperaties

Grondposities voor lokale energiecooperaties

| 20 maart 2017 | 0 Reacties

Bij wind op zee is het voordeel dat de grond in eigendom is van de staat. Bij wind op land ligt dat lastiger. Maar toch kan de lokale overheid via het grondeigendom meer bijdragen aan duurzame energieprojecten dan doorgaans gedacht wordt. In het blad WindNieuws van ODE Decentraal verscheen in nummer 2017-1 het artikel ‘Grondposities […]

Lees Meer...

21 maart infobijeenkomst omtrent participatie in Windenergie in Dronten

21 maart infobijeenkomst omtrent participatie in Windenergie in Dronten

| 20 maart 2017 | 0 Reacties

De gemeente Dronten houdt op dinsdag 21 maart om 19.30 uur een avond over participatie in windenergie. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis. Tijdens de avond worden inwoners bijgepraat over de participatiemogelijkheden in windenergie. Ook kunnen zij informatie inwinnen over de mogelijkheden voor deelname aan of het oprichten van een coöperatie. ,,Wij willen dat […]

Lees Meer...