Archive for april, 2024

Geen steun van gemeenteraad Goeree-Overflakkee voor onderzoek naar vervangen verouderde windturbines in de van pallandtpolder

Geen steun van gemeenteraad Goeree-Overflakkee voor onderzoek naar vervangen verouderde windturbines in de van pallandtpolder

| 30 april 2024

Het plan om een onderzoek te starten naar de effecten van het vervangen van de verouderde windturbines in de Van Pallandtpolder en het aangrenzende windpark Martina Cornelia door nieuwere windturbines […]

Lees Meer...

RVO publiceert Routekaart voor Energiehubs

RVO publiceert Routekaart voor Energiehubs

| 30 april 2024

RVO, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), heeft een routekaart ontwikkeld voor energiehubs. Deze routekaart ‘Samenwerken in energiehubs: de nulmeting’ is een bron van informatie […]

Lees Meer...

Offshore winddoelstelling van 21 GW naar eind 2032 verschoven

Offshore winddoelstelling van 21 GW naar eind 2032 verschoven

| 30 april 2024

Minister van Klimaat en Energie Jetten heeft vorige week in een brief aan de Tweede Kamer een geactualiseerde planning doorgegeven voor de uitrol van wind op zee zoals bepaald in […]

Lees Meer...

Schotse overheid verstrekt offshore bouwvergunning voor drijvend offshore windpark Green Volt

Schotse overheid verstrekt offshore bouwvergunning voor drijvend offshore windpark Green Volt

| 29 april 2024

De Schotse overheid heeft een bouwvergunning verstrekt voor het eerste grote drijvende offshore windpark ter wereld met meer dan 500 MW vermogen. Onder de naam Green Volt zal het windpark […]

Lees Meer...

Unieke pilot bij ontmanteling windpark Herkingen - mastdelen als wateropslagtanks

Unieke pilot bij ontmanteling windpark Herkingen – mastdelen als wateropslagtanks

| 28 april 2024

Eneco gaat windpark Herkingen op Goeree-Overflakkee uit 1991 afbreken. Bij de afbraak wordt veel aandacht besteed aan hergebruik van materialen zodat er weinig afval overblijft. Daarbij vind een unieke pilot […]

Lees Meer...

Commissie m.e.r. adviseert provincie Overijssel om omgevingseffectrapport op drie punten aan te vullen

Commissie m.e.r. adviseert provincie Overijssel om omgevingseffectrapport op drie punten aan te vullen

| 26 april 2024

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft op verzoek van de provincie Overijssel advies uitgebracht op het omgevingseffectrapport. Volgens de Commissie is nog onduidelijk welke invloed de effecten op beschermde […]

Lees Meer...

Multidisciplinaire oefening bij Windplanblauw

Multidisciplinaire oefening bij Windplanblauw

| 26 april 2024

Afgelopen dinsdagavond werd bij Windplanblauw in het IJsselmeer een multidisciplinaire oefening uitgevoerd met verschillende deelnemers. Het scenario van de oefening was een CTV (Crew Transfer Vessel) die tijdens activiteiten bij […]

Lees Meer...