Offshore wind subsidieregelingen fiscale regimes in 6 europese landen vergeleken

| 21 september 2015

Vandaag is een rapport uitgebracht dat de verschillen in subsidiesystemen en fiscale regelingen voor offshore wind in Frankrijk, België, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland inzichtelijk maakt.

Het subsidiesysteem en fiscale regelingen bepalen de aantrekkelijkheid voor investeerders door de invloed op het risicoprofiel en daardoor de kosten van kapitaal en de levelised cost of energy (LCoE). Een lagere LCoE leidt tot lagere kosten voor de samenleving.

In opdracht van het TKI Wind op Zee (Top consortium voor Kennis en Innovatie Offshore Wind) heeft PricewaterhouseCoopers (PWC) deze studie uitgevoerd. In deze studie worden twee vormen van beleid, om offshore windenergie projecten door middel van subsidies en/ of fiscale regelingen aantrekkelijker voor investeerders te maken, geanalyseerd.

Beide methoden, indien effectief ontworpen, kunnen de LCoE verlagen. Door het risico te verschuiven tussen publieke en private partijen kunnen de kosten van kapitaal en de LCoE worden geoptimaliseerd.

De subsidieregelingen en belastingsystemen die zijn geanalyseerd, van de zes betrokken landen, hebben een laag risicoprofiel, omdat zowel feed-in tarieven en feed-in premies bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat de investeerders voldoende inkomsten kunnen ontvangen. Maar er zijn verschillen in de regelingen per land en die verschillen zijn van invloed op het risicoprofiel voor investeerders.

Lees ook het rapport hier rap-subsidy.and.tax.policies-pwc-f

Bron: TKI Wind op Zee

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.