2 extra windmolens in Culemborg?

| 21 oktober 2014

De Culemborgse college (Gelderland) heeft in een verklaring meegedeeld dat de gemeente kans krijgt om draagvlak in de samenleving te zoeken voor de bouw van een tweetal extra windmolens in Culemborg.

Op dit moment telt de stad 3 windmolens, vlakbij bedrijventerrein Pavijen. In de provinciale Windvisie is dit gebied in Culemborg aangewezen als ‘kansrijke locatie’ voor de bouw van 2 extra turbines.

Culemborg organiseert een aantal bewonersbijeenkomsten om te discussiëren over windenergie in Culemborg. De gemeenteraad zal aan het eind van het jaar definitief besluiten ja of nee extra windmolens.

Op korte termijn organiseert Culemborg een aantal bewonersbijeenkomsten om de discussie met de samenleving aan te gaan over windenergie in Culemborg. Het is uiteindelijk de raad die, mede op basis van deze discussieavonden, nog voor het einde van het jaar moet beslissen of, en zo ja waar, in Culemborg extra windmolens kunnen worden gebouwd.
EWT groningen

Bron: De Gelderlander

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Onshore windparken, Overheid, Rotorblad, Windaanbod, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.