Windturbines in Arnhem niet voor 2018

| 21 mei 2014
Tijdens een onlangs gehouden informatie-avond over windenergie in MFS Presikhaven waar circa 20 aanwezigen waren, bleek dat windmolens niet eerder dan in 2018 worden gebouwd.
De avond werd geleid door de Arnhemse windenergieproject Energiecoöperatie Rijn en IJssel en Maarten de Keijzer van OutSmart, projectbureau. Deze twee bedrijven zijn verenigd in het bedrijf Pleij BV en onderzoeken of de locaties in Arnhem-Noord (Pleijroute) een investering waard zijn.  
In september is de haalbaarheidsstudie afgerond en wanneer de uitkomst positief is dan wordt verteld waar het aantal molens, de precieze locatie, de grootte  van de turbines zullen zijn. Er bleven echter veel vragen onbeantwoord.
Na het onderzoek zijn de feiten over bijvoorbeeld de effecten voor omwonenden bekend en tevens de windsnelheden in het gebied. Ook moet er nog een wijziging van het bestemmingsplan komen voor een eventuele bouw.
windpark Arnhem in 2018?

windpark Arnhem in 2018?

Bron: De Gelderlander

Tags: , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.