Aanleg Windpark Noordoostpolder kan doorgaan

| 21 juni 2013

De Raad van State heeft zich woensdag 19-6 positief uitgesproken over negen uitvoeringsbesluiten die gaan over de derde fase van de aanleg van Windpark Noordoostpolder; één daarvan is de ontheffing in het kader van de Flora en Faunawet. Hiermee is de laatste stap in het proces afgerond. Daarmee kan de bouw van Windpark Noordoostpolder in de komende jaren zijn beslag krijgen.

De initiatiefnemers van Windpark Noordoostpolder zijn blij met deze uitspraak en de zorgvuldige wegingen van de Raad van State. Na de positieve uitspraak van de Raad van State in februari 2012 zijn zij volop aan de gang met de voorbereidingen voor de bouw van het windpark. Naar verwachting is begin 2016 Windpark Noordoostpolder in bedrijf. Het windpark is een voorbeeldproject van duurzame energiewinning in Nederland. Met slechts 86 windmolens kan het park jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit opwekken. Genoeg om jaarlijks ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper. Het windpark levert meer op dan schone energie. Het zorgt voor extra werkgelegenheid in de regio en biedt participatiemogelijkheden voor inwoners van Noordoostpolder, Urk en Lemsterland. Zo kunnen veel mensen profiteren van het windpark.

Bron: WindkoepelNOP

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Rotorblad, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.