Aantal projecten van energiecoöperaties groeit ondanks beperkte geschikte locaties

| 21 maart 2024

Ondanks het groeiende tekort aan ontwikkellocaties voor wind- en zonneparken, steeg in 2023 het aantal projecten van energiecoöperaties. Dit blijkt uit de negende Lokale Energie Monitor van Klimaatstichting HIER.

Bron: Wij Duurzaam Staphorst

In het afgelopen jaar zijn er 150 nieuwe zon- en windprojecten bijgekomen, waarvan 146 nieuwe coöperatieve zonprojecten, voornamelijk op daken. Er staat een verdubbeling van het zonvermogen op de planning voor de komende twee jaar.

Coöperatieve windprojecten

Er zijn drie nieuwe coöperatieve windparken bijgekomen in 2023. In Staphorst (Windpark Bovenwind), Vlaardingen (Windpark Oeverwind) en Terheijden. In het Groningse Woltersum is een kleine dorpsmolen gerealiseerd. Het coöperatief windvermogen is in een jaar met 21,7 MW toegenomen, een toename van 6,9% ten opzichte van 2022. Eind 2023 was er 336,3 MW collectief windvermogen operationeel op land. Het collectieve aandeel is 4,9% van het totale wind-op-landvermogen in Nederland (totaal 6,7) op land.

Er staat 53,4 MW nieuw collectief windvermogen in de planning voor de komende twee à drie jaar, waarvan 4 MW in aanbouw, 32,4 MW in voorbereiding van bouw, 16,9 MW in afwachting van een uitspraak van de Raad van State en/of definitieve financiering. Als alles doorgaat, neemt het totaal geplaatste, coöperatieve windvermogen tussen 2025 en 2026 toe tot 389 MW.

Er is daarnaast nóg minstens 96 MW in voorbereiding; de initiatiefnemers bereiden zich voor op de planprocedure of zitten daar al middenin.

Vind de volledige rapportage over coöperatieve windprojecten hier.

Tekort aan ontwikkellocaties

De Lokale Energie Monitor signaleert echter wel een aantal uitdagingen. Zo is het vinden van een geschikte locatie voor een coöperatief zonnepark of windproject in de afgelopen jaren moeilijker geworden. Nieuwe projecten komen dan ook minder makkelijk van de grond. Landelijk en lokaal overheidsbeleid zijn hier belangrijke factoren. In sommige regio’s zijn nieuwe projecten voor windenergie en zon op land volledig uitgesloten. In andere regio’s is er nog beperkt ruimte voor nieuwe projecten.

“Het energiesysteem van de toekomst zal voor een belangrijk deel ook een lokaal energiesysteem zijn, waarin energiecoöperaties een cruciale rol spelen. Een lokale overheid die hierin meebeweegt, stimuleert en ruimte biedt, is nodig.” – Gijs Termeer, directeur bij Klimaatstichting HIER

454.000 huishoudens

Nederland telt op dit moment in totaal 714 energiecoöperaties. Dat is net iets meer dan eerdere jaren. In bijna 89% van de gemeenten in het land is een energiecoöperatie actief. In totaal hebben de energiecoöperaties 130.000 leden, een toename van 9% ten opzichte van vorig jaar. Ze wekken stroom op voor ongeveer 454.000 huishoudens. Coöperaties houden zich bezig met zon, wind, warmte en energiebesparingsactiviteiten en mobiliteit. Naast deze energiecoöperaties telt de monitor voor het eerst minstens 700 bewonersinitiatieven die al dan niet samen met energiecoöperaties actief zijn op het gebied van energiebesparing in dorpen, wijken en buurten.

Samenwerken loont

Een belangrijke ontwikkeling is dat zich steeds meer voorbeelden aandienen van succesvolle (financiële) samenwerkingen tussen gemeenten en energiecoöperaties. Dit levert meetbare resultaten op, zoals groei in de inzet van energiecoaches en het aantal huishoudens dat een energiebesparingsmaatregel neemt.

“Hoewel het ontwikkelen van lokaal eigendom geen sinecure is, zien wij steeds meer dat het met de juiste inspanningen en ondersteuning vanuit landelijk en regionaal niveau wel lukt. Het besef dat het lokaal opwekken en verdelen van duurzame stroom ook kan bijdragen aan het versterken van de gemeenschap en het reduceren van netcongestie lijkt binnen de politiek op regionaal en landelijk niveau steeds meer door te dringen. Zo komen we steeds dichterbij een nieuw marktmodel voor het opwekken en verdelen van onze duurzame energie waar iedereen van profiteert.” – Siward Zomer, voorzitter Energie Samen

Lokale Energie Monitor

De Lokale Energie Monitor is een uitgave van Klimaatstichting HIER. Energie Samen is samenwerkingspartner. Met de Lokale Energie Monitor meet HIER al negen jaar de impact van lokale energiecoöperaties in Nederland. HIER ondersteunt bewonersinitiatieven en energiecoöperaties door kennis te ontwikkelen en te delen, goede voorbeelden uit te lichten en bijeenkomsten te organiseren.bewonersinitiatieven en energiecoöperaties door kennis te ontwikkelen en te delen, goede voorbeelden uit te lichten en bijeenkomsten te organiseren. Bron: Klimaatstichting HIER

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.